Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis
Kennisbank
Alles over de WML

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Wat is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag?

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) geeft werknemers vanaf 22 jaar aanspraak op een in de wet vastgesteld minimumloon. De hoogte van het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen.

Werk je via een arbeidsovereenkomst, dan is de WML van toepassing. Werkgevers en werknemers, zowel Nederlands als buitenlands, moeten zich houden aan de rechten en plichten in de WML. Het volledige minimumloon komt toe aan werknemers met een normale arbeidsduur, dat wil zeggen: de arbeidsduur die in de onderneming of bedrijfstak geldt als voltijdse werkweek. Dit is vaak vastgelegd in de cao. Deeltijdwerkers hebben naar evenredigheid recht op het minimumloonbedrag van de voltijdwerker.

Per 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 is de leeftijd voor het wettelijk minimumloon omlaag gegaan en het percentage wettelijk minimumloon voor jongeren omhoog. Sinds die datum is de leeftijd van 23 jaar, in twee stappen, teruggebracht naar 21 jaar. Tegelijkertijd is het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar in stappen omhooggegaan. Werknemers van 18 tot 22 jaar hebben een loonsverhoging gekregen van 2 tot 15% bovenop de halfjaarlijkse verloning.

Per 1 januari 2018

De wijziging op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag kent sinds 1 januari 2018 nog twee punten:

  • Minimumloon bij meerwerk (overwerk)
    Verricht de medewerker langer arbeid dan de normale arbeidsduur, dan wordt het minimumloon naar evenredigheid verhoogd. Het blijft mogelijk om meerwerk niet uit te betalen, maar te compenseren door betaalde vrije tijd. Deze mogelijkheid moet dan opgenomen zijn in de cao.
  • Minimumloon bij stukloon
    Bepalend wordt de werkelijke tijd die een werknemer heeft besteed aan de uitvoering van de verrichte arbeid. Betalen op basis van stukloon blijft mogelijk, maar er moet minimaal het wettelijk minimumloon per daadwerkelijk gewerkt uur betaald worden.

Per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt het wettelijk minimumloon weer verhoogd. Wij zorgen ervoor dat alle werknemers die onder het nieuwe wettelijk minimumloon dreigen te komen, per 1 juli 2022 een nieuwe plaatsing hebben met het juiste loon.

Meer infomatie nodig?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over bovenstaand onderwerp. Onze experts staan voor je klaar.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.