Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis
Kennisbank
De inlenersbeloning uitgelegd

Wat is de inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is een belangrijke term uit de cao voor uitzendkrachten (NBBU). In artikel 16 van de cao worden 10 elementen beschreven die binnen de inlenersbeloning vallen. De inlenersbeloning ziet erop toe dat de beloning van de uitzendkrachten ten minste gelijk is aan de beloning van de werknemers werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener.

legal
KennisKey takeaways

De inlenersbeloning uitgelegd

 • Een uitzendkracht heeft vanaf zijn eerste werkdag bij een inlener recht op de inlenersbeloning.
 • De inlenersbeloning bestaat uit 10 looncomponenten, zie hieronder de benodigde informatie (gebasseerd op de cao voor uitzendkrachten).
 • De inlenersbeloning regelt dat vaste personeelsleden en uitzendkrachten op 10 elementen gelijkwaardig worden beloond.

10 aspecten van de inlenersbeloning

Wat verstaan we onder de inlenersbeloning?

Hieronder wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De volgende 10 elementen vallen onder de inlenersbeloning:

 • Gelijk loon en functiegroep;
 • Arbeidsduurverkorting (ADV/ATV);
 • Alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid (zoals overwerk) en onder belastende omstandigheden;
 • Initiele loonsverhoging;
 • Kostenvergoeding;
 • Periodieken;
 • Vergoeding van reisuren en of reistijd gerelateerd aan het werk;
 • Eenmalige uitkeringen;
 • Thuiswerkvergoedingen;
 • Vaste eindejaarsuitkeringen.

Gelijk loon en functiegroep

Het salaris/bruto loon voor uitzendkrachten is conform de schaal waarin de werknemers met gelijkwaardige functie zijn ingedeeld. Het geldende periodeloon in de schaal is dus van toepassing voor alle medewerkers.

 

Arbeidsduurverkorting (ADV/ATV)

Als de inlenersbeloning wordt toegepast heeft de uitzendkracht recht op dezelfde regeling van arbeidsduurverkorting (ADV/ATV) als de werknemers in dienst bij de inlener.

 

Alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en onder belastende omstandigheden

Uitzendkrachten hebben recht op toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren, verschoven uren, ploegentoeslag en toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden. De cao voor uitzendkrachten (NBBU) zegt ook hier dat de hoogte van de toeslag gelijk moet zijn aan de toeslag die wordt ontvangen door werknemers in dienst bij de opdrachtgever.

 

Initiële loonsverhogingen en periodieken

Uitzendkrachten ontvangen initiële loonsverhogingen en periodieken overeenkomstig met de initiële loonsverhogingen en periodieken van werknemers met een rechtstreeks dienstverband/in dienst van de opdrachtgever. Ook hier geldt dat hiermee wordt gewaarborgd dat uitzendkrachten hetzelfde salaris verdienen als werknemers in dienst.

 • Initiële loonsverhoging staat voor een structurele, algemene loonsverhoging.
 • Periodiek staat voor een periodieke loonsverhoging binnen een salarisschaal.

 

Kostenvergoeding

Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde kostenvergoeding als werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever..

 

Vergoeding van reisuren en/of reistijd gerelateerd aan het werk

Als de uitzendkracht beloond wordt volgens de inlenersbeloning, dan heeft de uitzendkracht recht op dezelfde vergoedingsregeling voor reisuren en/of reistijd als medewerkers in dienst bij de opdrachtgever. Uitzondering hierop is dat de vergoeding vervalt als de reisuren en/of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt.

 

Eenmalige uitkeringen

Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde eenmalige uitkering als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. De hoogte van de eenmalige uitkering is gelijk aan de hoogte van de eenmalige uitkering aan medewerkers in dezelfde functiegroep of in gelijkwaardige functie in dienst bij de opdrachtgever.

 

Thuiswerkvergoedingen

Als een uitzendkracht vanuit huis kan werken krijgt de uitzendkracht dezelfde thuiswerkvergoeding als de werknemer die in dienst is bij de opdrachtgever, ongeacht of de uitzendondernemer deze belastingvrij kan uitkeren.

 

Vaste eindejaarsuitkeringen

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de inlenersbeloning uitgebreid met de vaste eindejaarsuitkering volgens de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever.

Let op: De uitzendkracht heeft recht op de inlenersbeloning, tenzij artikel 33 van toepassing is. Als een uitzendkracht behoort tot de allocatiegroep is artikel 33 van toepassing, de inlenersbeloning vervalt dan. Zodra artikel 33 van toepassing is, is er sprake van een zekere mate van afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer weten over de inlenersbeloning?

Vraag het aan Matthijs !

Heb je nog vragen of wil je meer weten over jouw specifieke situatie? Neem contact op met onze experts, zij vertellen je graag meer over hoe onze werkwijze bij jouw uitzendonderneming past.

Bel naar 010 206 62 63 Stuur mij een mail