Kennisbank

Wat is de inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is een term uit de cao voor uitzendkrachten van de ABU (ook wel loonverhoudingsvoorschrift genoemd). Voorheen liet de cao het uitzendbureau gedurende de eerste 26 weken van een plaatsing de keuze: ofwel de beloningsregeling uit de ABU-cao wordt toegepast, ofwel de inlenersbeloning geldt vanaf dag 1. Binnen de cao voor uitzendkrachten van de NBBU werd deze beloning altijd al vanaf dag 1 gehanteerd.

Vanaf 30 maart 2015 bent u als uitzendondernemer verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. Tijdens de laatste onderhandelingen over de ABU-cao is een wijziging afgesproken met betrekking tot de toepassing van de beloning. Deze wijziging betekent dat bij alle uitzendondernemers, de uitzendkrachten in de meeste gevallen vanaf de eerste dag (in plaats van na de 26e week) onder deze regeling vallen.

Aspecten van de inlenersbeloning

Hieronder wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

  • het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld;
  • ATV / ADV;
  • toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
  • initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald;
  • onkostenvergoedingen;
  • periodieken.

Vragen of meer informatie?

Op basis van uw specifieke situatie en wensen adviseren wij over werkwijze en contractvormen (uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst). Meer weten? Neem direct contact met ons op.