Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis
Kennisbank
Detacheren of uitzenden?

Wat is het verschil tussen detacheren en uitzenden?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen detacheren en uitzenden? Is detacheren enkel een duur woord voor uitzenden of zijn er werkelijk wezenlijke verschillen tussen detacheren en uitzenden? We zullen proberen zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op deze en andere vragen die je hebt over uitzenden en detacheren.

Uitzendovereenkomst en detacheringsovereenkomst

De detacheringsovereenkomst

Het eerste verschil tussen detacheren en uitzenden is de arbeidsrelatie. Bij detacheren krijgt de medewerker een overeenkomst voor langere termijn, soms voor een jaar of zelfs een vast dienstverband. Een detacheringsovereenkomst is dus voor langere duur en blijft van kracht zelfs als de opdrachtgever de opdracht vroegtijdig beëindigt. Een gedetacheerde krijgt dan gewoon doorbetaald.

Bij een detacheringsovereenkomst heb je dan ook te maken met een opzegtermijn. Zowel voor de gedetacheerde als het detacheringsbureau geldt een opzegtermijn. Bij een detacheringsovereenkomst heb je nagenoeg dezelfde zekerheden als bij een vast dienstverband en vaak ook aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een detacheringsovereenkomst biedt dus nagenoeg evenveel zekerheden als een vast contract.

De uitzendovereenkomst

Voor uitzendkrachten ligt dit anders, zij werken doorgaans op basis van een uitzendovereenkomst. Het verschil met een detacheringsovereenkomst is dat de uitzendovereenkomst eindigt als de opdracht eindigt. Dit is geregeld in het uitzendbeding, waarin letterlijk staat dat de arbeidsovereenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht eindigt op het moment dat de inlener de opdracht beëindigt.

Het uitzendbeding treedt ook vaak in werking als de uitzendkracht ziek wordt. De uitzendkracht ontvangt dan ziekengeld van het UWV omdat er geen sprake meer is van een arbeidsrelatie. Beëindigt de inlener de opdracht vroegtijdig? Dan eindigt de arbeidsrelatie en wordt de uitzendkracht niet doorbetaald.

Bij een uitzendovereenkomst kan de uitzendkracht zelf ook op ieder moment opzeggen, zónder opzegtermijn. Hoe langer iemand via hetzelfde uitzend- of uitleenbureau werkt, hoe meer rechten hij verwerft. In het algemeen kunnen we dus concluderen dat een uitzendovereenkomst minder zekerheden biedt dan een detacheringsovereenkomst, zowel voor de werkgever als de werknemer.

Specialistische of algemene werkzaamheden

Als werkgevers tijdelijk behoefte hebben aan personeel met specialistische kennis, dan past een arbeidsrelatie op basis van detachering beter dan een uitzendcontract. Het werk waarvoor iemand wordt aangenomen, kan namelijk niet zomaar door iedereen gedaan worden en een werkgever wil in zo’n geval de zekerheid dat een werknemer gekwalificeerd én beschikbaar is voor de afgesproken periode. Omdat detachering zonder uitzendbeding is, heeft een opdrachtgever de zekerheid dat een tijdelijke medewerker niet voortijdig naar een andere opdrachtgever gaat.

Heeft een werkgever een tekort aan personeel voor meer algemene werkzaamheden zoals productiewerk, dan is een uitzendovereenkomst vaak een prima basis. Uitzendkrachten zijn doorgaans zelf ook op zoek naar tijdelijk werk, als overbrugging tussen twee banen, als bijbaan of als zomerbaantje voor de vakantie. Toch kan uitzendwerk zeker ook leiden tot een vaste baan en is het een goede manier voor mensen om de arbeidsmarkt te verkennen.

En het biedt werkgevers de mogelijkheid om mee te bewegen met de vraag van de markt. Bij pieken en ziekmeldingen kunnen zij met de inzet van uitzendkrachten snel inspringen op groeiende vraag om vervolgens weer redelijk snel en eenvoudig af te schalen.

En al is uitzendwerk vaak algemener van aard, er is wel een duidelijke verdeling in verschillende sectoren zichtbaar. Zo zijn er uitzend- of uitleenbureau’s die zich specialiseren in een bepaalde sector en bijvoorbeeld uitsluitend mensen in de zorg of technisch personeel leveren. Ook detacheringsbureaus zijn vaak gespecialiseerd in een specifieke sector of hebben alleen vacatures op een bepaald functieniveau.

Detacheren via uitzendbureau

Er zijn dus wel degelijk verschillen tussen uitzenden en detacheren, maar is via een uitzendbureau detacheren of via een detacheringsbureau uitzenden ook mogelijk? Ja, dat is het zeker.

We zien steeds vaker dat uitzendbureaus verschillende diensten aanbieden en bijvoorbeeld ook aan werving en selectie, detachering en hr-advies doen. Met een ‘detacheringscontract via uitzendbureau’ vergroten opdrachtgevers hun personeelsmogelijkheden. Stel dat zij in eenzelfde periode nog meer tijdelijke vacatures te vervullen hebben, dan is het voor hen prettig om detachering en uitzenden in één hand te houden.

Detacheren en uitzenden bieden ook uitkomst voor opdrachtgevers die te maken hebben met veiligheidsaspecten. De verantwoordelijkheid voor gezondheidsrisico’s en veiligheidsaspecten ligt in veel gevallen namelijk bij de uitlener. De medewerker gaat een contract aan met het bureau dat hierdoor juridisch werkgever wordt en dus verantwoordelijk is.

Meer infomatie nodig?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over bovenstaand onderwerp. Onze experts staan voor je klaar.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.