Kennisbank

Wat is de flexwet?

Wat is de flexwet?

FlexWet is een afkorting van De Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Deze wet is in 1999 ingegaan en regelt een aantal aspecten van het arbeidsrecht op het gebied van flexibele arbeidsverhoudingen. De bedoeling, zoals de naam ook aangeeft, is een juiste balans vinden tussen flexibiliteit (voor de werkgevers) en zekerheid (voor de werknemers).

Periode- en ketensysteem

Het rechtspositiesysteem is het belangrijkste in deze wet. Binnen een periode van 24 maanden mogen werkgevers en werknemers maximaal 3 tijdelijke contracten sluiten. Het vierde contract (of als de 24 maanden zijn overschreden) is automatisch een vast dienstverband.

In sommige cao’s wordt afgeweken van deze telling.

 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De FlexWet is opgevolgd door de Wet werk en zekerheid (Wwz). De Wwz kent een opvolger in de vorm van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Door de in werking treding van de Wab krijgt payroll een eigen definitie, waardoor het niet langer een vorm van uitzenden is. Hierdoor spreken we voortaan van de uitzendovereenkomt én de payrollovereenkomst.