Logo Pay for People

Kennis

Kennis 18 april 2024

Arbeidswetten flexbranche

Arbeidswetten zorgen voor een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid, wat nodig is voor een gezonde werkomgeving. Hieronder bespreken we deze wetten en hun rol in de flexbranche.

Lees het hele kennisartikel
Kennis 15 maart 2024

Voordelen & nadelen van payroll

Wat is payroll en wat zijn de voordelen van payroll? Veel ondernemers in de flexbranche kiezen voor een payroll partner. Waarom doen ze dat?

Lees het hele kennisartikel
Kennis 15 maart 2024

Wat is opvolgend werkgeverschap?

Van opvolgend werkgeverschap kan sprake zijn bij een bedrijfsovername. Of als een werknemer eerst via een uitzendbureau en later rechtstreeks bij een werkgever in dienst komt. De werknemer krijgt dan een andere werkgever maar blijft dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden verrichten. De nieuwe (‘opvolgend’) werkgever is verplicht om rekening te houden met de eerder gewerkte periodes en contracten van de werknemer, bij de keuze van het contract dat hij de werknemer aanbiedt.

Lees het hele kennisartikel
legal
Kennis 15 maart 2024

Wat is de inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is een belangrijke term uit de cao voor uitzendkrachten (NBBU). In artikel 16 van de cao worden 10 elementen beschreven die binnen de inlenersbeloning vallen. De inlenersbeloning ziet erop toe dat de beloning van de uitzendkrachten ten minste gelijk is aan de beloning van de werknemers werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener.

Lees het hele kennisartikel
Kennis 15 maart 2024

Wat is NEN 4400-1?

Eisen voor toetsen personeelsbedrijven

Lees het hele kennisartikel
Kennis 15 maart 2024

Wat is een omrekenfactor?

De kosten van onze dienstverlening zijn te berekenen aan de hand van de omrekenfactor. Tijdens onze kennismaking, ontvang je van onze salesmanagers een persoonlijk voorstel met een omrekenfactor die past bij jouw wensen en behoeften. Deze omrekenfactor wordt onder andere bepaald aan de hand van het bruto uurloon van jouw medewerker(s), reserveringen van vakantiegeld, dragen van het ziekterisico en werkgeverslasten (sociale lasten en pensioen). En alle bijbehorende administratie? Die verzorgen wij.

Lees het hele kennisartikel
Kennis 15 maart 2024

Wat is de WKA?

De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) bepaalt dat bedrijven die personeel inhuren van uitzendbureaus, detacheringsbedrijven, onderaannemers of payrollbedrijven, in de keten aansprakelijk zijn voor de loonheffingen voor het ingehuurde personeel als de uitlener deze niet betaalt.

Lees het hele kennisartikel
Kennis 15 maart 2024

Wat is een VCU-certificering?

Elke uitzendorganisatie die personeel levert aan een bedrijf dat VCA-gecertificeerd is, moet kunnen aantonen dat zijn veiligheid en gezondheid-beheersysteem (VG-beheersysteem) op orde is. Met een VCU-certificering kun je aantonen dat de veiligheid en gezondheid van jouw werknemers op de werkvloer gegarandeerd is.

Lees het hele kennisartikel
Kennis 15 maart 2024

Wat is een G-rekening?

Een geblokkeerde bankrekening

Lees het hele kennisartikel
Kennis 15 maart 2024

Wat is het fasensysteem?

In de uitzendbranche wordt met het fasensysteem het rechtspositiesysteem bedoeld uit de cao voor Uitzendkrachten. Er zijn twee fasensystemen binnen de uitzendbranche: het fasensysteem uit de cao voor Uitzendkrachten van de ABU en het fasensysteem uit de NBBU-cao: Het fasensysteem uit de ABU-cao: Fase A, B en C. Het fasensysteem uit de NBBU-cao: Fase 1 t/m 4.

Fase 1 en 2 uit de NBBU-cao zijn nagenoeg gelijk aan fase A uit de ABU-cao. Fase 3 uit de NBBU-cao en fase B volgens de ABU-cao zijn ook vergelijkbaar.

Lees het hele kennisartikel
Kennis 15 maart 2024

Wat is het uitzendbeding?

In de meeste uitzendovereenkomsten in fase A (ABU) en fase 1/2 (NBBU) staat het uitzendbeding. Dit is de essentie van de flexibiliteit van een uitzendkracht. Het betekent dat de inlener van de uitzendkracht (en de uitzendkracht zelf dus ook) relatief snel van de samenwerking af kan.

Lees het hele kennisartikel
Home / Kennis