Kennisbank

Wat betekent de WAB voor uitzendkrachten?

Bent u benieuwd naar wat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betekent voor uitzendondernemers en uitzendkrachten? Door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de regels binnen het speelveld van de flexibele arbeidsmarkt veranderd. Payroll is niet meer een vorm van uitzenden, maar heeft een eigen definitie. U kunt als uitzendondernemer bij Pay for People terecht voor zowel de uitzendovereenkomst als voor de nieuwe payrollovereenkomst. Lees hier alles wat u moet weten over de WAB en uitzenden.

 

Wat zijn de gevolgen van de WAB voor uitzendkrachten en voor uitzendondernemers?

De WAB is op 1 januari 2020 in werking getreden. Door de inwerkingtreding bent u als (uitzend)ondernemer gebonden aan een pakket met maatregelen. Er zijn een zes belangrijke maatregelen waarmee uitzendondernemers en uitzendkrachten te maken hebben sinds de WAB is ingegaan:

 1. Transitievergoeding;
 2. Ketenbepaling;
 3. Cumulatiegrond;
 4. WW-premie;
 5. Oproepkrachten;
 6. Payrollovereenkomst.
1. Wat verandert er in de transitievergoeding?

Per ingang van 1 januari heeft een werknemer vanaf dag één recht op transitievergoeding. Dit geldt ook tijdens de proeftijd. Daarnaast vervalt de verhoogde transitievergoeding bij meer dan tien jaar dienstverband. Hoeveel transitievergoeding betaalt u voortaan?

 

Rekenvoorbeeld

 • Dienstverband van 4 maanden, bruto loon €3.000
 • (bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12)
 • (€12.000/€3.000) x (€1.000/12) = €333,33
2. Wat verandert er in de ketenbepaling?

Vóór 1 januari 2020 was een werkgever gebonden aan een ketenbepaling van twee jaar met maximaal drie contracten voor bepaalde tijd. In de WAB is geregeld dat de geaccepteerde keten van maximaal drie bepaalde tijdcontracten drie jaar lang is, waarna verplicht een contract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden aan de werknemer.

3. Wat is de cumulatiegrond bij ontslag?

De cumulatiegrond is een toevoeging op de acht redenen voor ontslag. Vóór de WAB moest een werkgever aantonen dat een werknemer ontslagen kon worden op één van de ontslagredenen, te weten:

 • bedrijfseconomische reden;
 • langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • frequent ziekteverzuim;
 • disfunctioneren;
 • verwijtbaar handelen;
 • werkweigering;
 • verstoorde arbeidsverhouding;
 • overige omstandigheden.

Het was aan de werkgever aan de rechter aan te tonen dat een werknemer bijvoorbeeld door een verstoorde arbeidsverhouding volledig terecht ontslagen kon worden. De cumulatiegrond maakt het mogelijk om een aantal redenen te koppelen die samen het ontslag billijken.

4. Wat verandert er aan de ww-premie bij vaste contracten en flexcontracten?

Er is sinds de invoering van de WAB een verschil tussen de ww-premie bij vaste contracten en flexcontracten. Dit wordt de premiedifferentiatie genoemd. Enerzijds moet er een lagere ww-premie betaald worden bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en vaste urenomvang. Anderzijds moet er een hogere ww-premie betaald worden bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en flexibele uren.

5. Bescherming oproepkrachten

Oproepkrachten hebben sinds de invoering van de WAB meer rechtsbescherming.  Deze bescherming bestaat uit twee bepalingen:

 1. Introductie van de oproeptermijn
 2. Recht op een arbeidsovereenkomst met vaste uren na twaalf maanden.

De oproeptermijn houdt in dat een oproepkracht binnen vier dagen voor de werkdag pas hoort dat een werkdag is geannuleerd, de oproepkracht alsnog recht heeft op loon.

Het recht op een arbeidsovereenkomst met vaste uren betekent dat een 0-urencontract na 12 maanden in een vaste-uren contract moet worden omgezet.

6. Payrollovereenkomst

In de nieuwe wet is vastgelegd dat payroll niet langer een vorm van uitzenden is. Payroll heeft een eigen definitie voortaan. Payrollmedewerkers hebben per 1 januari 2020 dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers.

 

Pay for People: betrouwbare partner van uitzendondernemers

Pay for People is dé HR-dienstverlener voor uitzendondernemers. Dat doen we als sinds 1998. Wekelijks verlonen we 10.000 flexkrachten voor meer dan 500 zorgeloze intermediairs. Reken maar uit hoeveel dat is op jaarbasis. Door gebruik te maken van onze dienstverlening en ons platform voor intermediairs ontzorgt u uzelf als uitzendondernemer van administratieve en juridische zaken. Wij zijn dé kennispartner voor (en volgens) onze intermediairs.

“Pay for People is een zeer professionele backoffice-partner. Zij zijn altijd een paar stappen verder dan waar je zou moeten staan en dat schept vertrouwen in het ondervangen van veranderingen. Met het WAB-compliant maken van de dienstverlening: de informatievoorziening, ondersteuning en hulp bij de uitvoering. Wij hebben het volste vertrouwen in Pay for People en de Brisker Group. Bovenal zijn alle medewerkers ook super aardig en behulpzaam.”

– Inge Roode (directeur Banenbranderij)

 

Informatiepakket – WAB voor uitzendondernemers met uitzendkrachten

Pay for People helpt uitzendondernemers graag bij het informeren van hun opdrachtgevers over de implicaties van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit doen we met de volgende middelen:

 • Een aanpasbare (blanco) PowerPoint-presentatie met daarin de belangrijkste maatregelen;
 • Een leaflet met uitleg over de presentatie;
 • Een factsheet over de WAB.

U ontvangt van ons een presentatie die u kunt gebruiken bij de uitleg van de maatregelen aan uw opdrachtgevers. Daarnaast sturen wij u een leaflet toe die als geheugensteun dient bij het geven van de presentatie. Ook ontvangt u een factsheet die u kunt delen met uw opdrachtgevers.

Vul uw gegevens in als u het informatiepakket wilt ontvangen.

 

Stuur mij het informatiepakket - WAB voor uitzendkrachten