Kennisbank

Wat is het fasensysteem?

Met het fasensysteem wordt, in de uitzendbranche, het rechtspositiesysteem uit de CAO voor Uitzendkrachten bedoeld.

Verschillende soorten van het fasensysteem

Het fasensysteem uit de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU kent 3 fasen: A, B en C. Het systeem uit de NBBU cao kent 4 fasen, 1 t/m 4. Fase 1 en 2 uit de NBBU cao lijken erg op fase A uit de ABU cao en fase 3 (NBBU) en fase B (ABU) lijken ook op elkaar.

Fase A (ABU) of fase 1 en 2 (NBBU)

Een uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang hij nog geen 78 weken gewerkt heeft, waarbij alleen de gewerkte weken meetellen. In fase A is meestal (maar niet altijd) het uitzendbeding (wat is het uitzendbeding?) opgenomen in het contract. In deze fase is ook sprake van ‘uitsluiting van loondoorbetalingsplicht’, wat feitelijk betekent: geen werk, geen loon.

Bij de NBBU geldt hetzelfde, alleen fase 1 duurt 26 weken en fase 2 duurt 104 weken. Vanaf 1 juli 2016 is er geen verschil meer tussen fase A (ABU) en Fase 1/2 (NBBU). Beide fasen duren 78 weken. De regel gaat met terugwerkende kracht in.

Fase B (ABU) of fase 3 (NBBU)

Een uitzendkracht die A (of 2) heeft doorlopen, stroomt in fase B (of 3) in. In fase B (ABU) worden maximaal 6 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 4 jaar. In fase 3 (NBBU) worden tevens 6 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 4 jaar. Dit zijn contracten voor bepaalde tijd, vergelijkbaar met het reguliere arbeidsrecht.

Fase C (ABU) of fase 4 (NBBU)

Zodra in fase B meer dan 4 jaar gewerkt is, of het 6e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase C contract. Dat is simpelweg een contract voor onbepaalde tijd. Voor de NBBU geldt hetzelfde: zodra in fase 3 meer dan 4 jaar gewerkt is, of het 6e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase 4 contract, voor onbepaalde tijd.

In de cao ontstaat dus na maximaal 5,5 jaar recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Lees meer over de uitzendovereenkomst en de payrollovereenkomst.