Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis
Kennisbank
Alles wat je moet weten over de Wwz

Wat is de Wet werk en zekerheid (Wwz)?

De Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is op 10 juni 2014 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de regels voor de proeftijd en het concurrentiebeding sinds 1 januari 2015 veranderd zijn. Op 1 juli 2015 is vervolgens de ketenbepaling verkort en het ontslagrecht op de schop gegaan. We zetten de veranderingen voor je op een rij:

Per 1 januari 2015:

 • Mag geen proeftijd meer worden opgenomen in een tijdelijk contract van 6 maanden of korter.
 • Mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
 • Moeten werknemers met een contract van zes maanden of langer uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk op de hoogte worden gesteld of van contractverlening en zo ja, onder welke voorwaarden.
 • Zijn de regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten strenger en mogen niet meer onbeperkt verlengd worden.

Per 1 juli 2015:

 • Verkorting van de ketenbepaling: een werknemer heeft nu na 2 jaar (of 3 tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
 • Twee vaste ontslagroutes, afhankelijk van de reden van ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim, moet de werkgever bij het UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie, kan een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de kantonrechter.
 • Werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad, hebben recht op een transitievergoeding.
 • Een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Per januari 2016:

 • De maximale duur van de WW-uitkering is ingekort met een maand per kwartaal, van 38 naar 24 maanden. Dit betekent dat per 1 april 2019 de maximale duur van de WW-uitkering nog maar 24 maanden is. Sinds 1 januari 2016 kunnen werkgeversorganisaties en vakbonden in cao’s afspraken maken over een aanvulling op de (duur van de) WW-uitkering.

Per januari 2020:

 • Toepassing van de transitievergoeding in nieuwe wetgeving per 1 januari 2020. In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) worden meerdere aanpassingen doorgevoerd die invloed hebben op de flexibele schil.
 • De CAO voor Uitzendkrachten van brancheorganisaties ABU en NBBU geldt per 30 december 2019.

Meer infomatie nodig?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over bovenstaand onderwerp. Onze experts staan voor je klaar.

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.