Kennisbank

Wat is opvolgend werkgeverschap?

Opvolgend werkgeverschap

De wettelijke term opvolgend werkgeverschap is van toepassing als een onderneming wordt overgenomen door een andere werkgever en de werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten bij de nieuwe werkgever. De nieuwe (‘opvolgend’) werkgever is verplicht om rekening te houden met de eerder gewerkte periodes en contracten van de werknemer, bij de keuze van het contract dat hij de werknemer aanbiedt.

Tijdelijke contracten

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer eerst enige tijd via een uitzendbureau ergens werkt en vervolgens in directe dienst komt van het inlenende bedrijf. Dit bedrijf moet dan rekening houden met de duur en het aantal contracten van de inleenperiode. Dat betekent dat het bedrijf (als er geen cao met een eigen rechtspositiesysteem van toepassing is) niet meer 3 tijdelijke contracten mag aanbieden, maar slechts 2, of soms nog minder. Per 1 juli 2015 mogen in fase B maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt. Dit geeft de branche meer mogelijkheden om binnen de nieuwe kaders flexibiliteit voor inleners en zekerheden voor uitzendkrachten te organiseren.

Gewerkte periodes

Het kan ook voorkomen dat een werknemer eerst direct bij een bedrijf in dienst is en daar vervolgens via een payrollbedrijf gaat werken. Het payrollbedrijf moet rekening houden met de gewerkte periodes en contracten uit het verleden.

Nog een voorbeeld is de uitzendkracht die eerst via één en vervolgens via een ander uitzendbureau bij hetzelfde bedrijf in dezelfde functie werkt. Het ‘opvolgende’ uitzendbureau moet in dat geval rekening houden met de gewerkte periodes en contracten bij het eerste bureau.