Kennisbank

Wat is een VCU-certificering?

Levert u als uitzendorganisatie personeel aan een bedrijf dat VCA-gecertificeerd is? Juist dan is het extra belangrijk om meer aandacht te besteden aan de veiligheid en gezondheid van de werknemers op de werkvloer. Met een VCU-certificering in het bezit kunt u aantonen dat uw VG-beheersysteem op orde is.

Wat is een VCU-certificering?

VCU is de Veiligheids Checklist Uitzendbureaus. Door middel van audits vindt er periodiek een toetsing plaats door een gecertificeerde organisatie, die toetst op:

  • werkwijze en beleid conform VCU werkwijze;
  • selectie, gegevens- en documentenbeheer van de uitzendkracht;
  • voorlichting en instructie aan de uitzendkracht.

Certificering van Pay for People

Sinds 2012 is Pay for People VCU-gecertificeerd. Pay for People start eenmaal per kwartaal het collectief certificeringsproces tegen een zeer scherp tarief dat voornamelijk voor ú veel geld bespaart. Indien u zelf een certificering aanvraagt betaalt u al snel het dubbele. Daarnaast verzorgt Pay for People het handboek, dat u dus niet zelf niet hoeft te schrijven. Dit handboek is opgesteld aan de hand van de VCU-richtlijnen 2011/05 en bevat alle vereiste documenten. Bij aanmelding ontvangt u deze direct vanuit Pay for People.

Voor wie?

Wanneer u personeel levert aan VCA-gecertificeerde bedrijven is een VCU-certificering van groot belang of zelfs een vereiste. De flexkrachten bij deze bedrijven werken in een risicovolle omgeving en voeren werkzaamheden uit met een verhoogd risico. Denkt u hierbij aan onderhouds- of constructiewerkzaamheden die plaatsvinden in werkplaatsen, fabrieken, op bouwterreinen en bij installaties. Opdrachtgevers stellen een VCU-certificaat als eis en lenen alleen personeel in bij een VCU-gecertificeerd uitzend- of detacheringsbureau.

Hoe werkt het?

Om te beginnen meldt u zich bij ons aan om VCU-gecertificeerd te worden via Pay for People. U krijgt dan direct het handboek inclusief documenten en formulieren toegestuurd. Om een VCU-certificaat te behalen dient u persoonlijk en al uw personeelsleden, die betrokken zijn bij de bemiddeling van kandidaten, eerst het VCU-VIL diploma te behalen. Het behaalde diploma is 10 jaar geldig. Vervolgens gaat u werken via de VCU-richtlijnen en werkwijze zoals beschreven in ons handboek. De auditor komt bij u langs om alle documenten en de gevoerde werkwijze te controleren conform de VCU werkwijze. Wanneer hier een positief advies uit komt, mogen we u toevoegen aan onze huidige VCU-certificering.

Onlangs zijn er weer intermediairs in samenwerking met Pay for People VCU-gecertificeerd. Bent u de volgende?

Neem voor meer informatie contact op met onze VCU-coordinator Fleur van Tongeren via 010-3132812 of via f.vantongeren@payforpeople.nl