Kennisbank

Wat is de ET-regeling?

De ET-regeling is een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, waarbij ET staat voor extraterritoriale kosten. In dit artikel leest u wat en voor wie de ET-regeling is, wat extraterritoriale kosten zijn, wat de voorwaarden zijn van de ET-regeling, en hoe ET-kosten kunnen worden uitgeruild. Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over hoe de dienstverlening van Pay for People aansluit bij het toepassen van de ET-regeling? Neem dan direct contract op met onze expert.

 

Waar is de ET-regeling voor?

De ET-regeling is een fiscale regeling voor tijdelijke buitenlandse werknemers die voldoen aan de voorwaarden van de ET-regeling (zie vraag: Wat zijn de voorwaarden van de ET-regeling?). De belastingvrije vergoeding compenseert tijdelijke buitenlandse werknemers in de extraterritoriale kosten die zij maken, omdat zij werkzaamheden verrichten buiten hun land van herkomst.

 

Wat zijn de voorwaarden van de ET-regeling?

Om in aanmerking te komen voor de ET-regeling stelt de Belastingdienst dat er voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:

  1. Tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst;
  2. Woonplaats in het land van herkomst, en er is;
  3. Sprake van vrije vergoedingen en verstrekkingen van extraterritoriale kosten.

 

Hieronder volgt per voorwaarde een korte toelichting.

 

Tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst én Woonplaats in het land van herkomst

Om aan de voorwaarden van de ET-regeling te voldoen moet er allereerst sprake zijn van (1) een tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst voor het verrichten van werkzaamheden in Nederland en (2) van een woonplaats in het land van herkomst. Dit moet aannemelijk gemaakt worden aan de hand van drie punten. Er moet worden voldaan aan de voorwaarden omtrent de wervingslijst, een buitenlands woonadres in landenregio en het bijhouden van een bewonerslijst of vervoersregistratie. Als hieraan wordt voldaan moet er vervolgens ook sprake zijn van vrije vergoedingen en verstrekkingen van extraterritoriale kosten.

 

Vrije vergoedingen en verstrekkingen van extraterritoriale kosten.

Wanneer er wordt voldaan aan de eerder genoemde voorwaarden met betrekking tot het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst en woonplaats in het land van herkomst, kan de werknemer een belastingvrije vergoeding of verstrekking krijgen voor de ET-kosten. De ET-kosten bestaan uit kosten voor:

  • Dubbele huisvesting;
  • Vervoerkosten van en naar het land van herkomst;
  • Levensonderhoud.

Lees verder hoe het uitruilen van ET-kosten werkt in de praktijk.

 

Uitruilen van ET-kosten

Het uitruilen van ET-kosten is mogelijk voor extra kosten van dubbele huisvesting, levensonderhoud, en vervoerskosten van en naar het land van herkomst. De uitruil van ET-kosten houdt in dat een werknemer een deel van zijn of haar brutoloon uitruilt voor een belastingvrije vergoeding. Doordat over het uitgeruilde loon geen reserveringenopbouw plaatsvindt, wordt dat stukje loon hoger gewaardeerd en is de netto waarde van het uitgeruilde loon 100/81 van de bruto waarde. Uitruil mag plaatsvinden over de daadwerkelijk gemaakte kosten tegen maximaal 30% van het feitelijk brutoloon tot aan het wettelijk minimumloon

 

ET-kosten uitruilen via Pay4me

De uitzendsoftware Pay4me is voorzien van een ET-kosten tool. Hiermee maakt u een pro forma berekening zodat duidelijk wordt wat de bruto uitruil betekent voor het nettoloon en voor de netto vergoeding van de ET-regeling. Heeft u vragen over het uitruilen van ET-kosten? Neem dan direct contact op met onze expert.