SCP: Inclusief personeelsbestand geen prioriteit ondanks economische voorspoed

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat werkgevers weinig prioriteit geven aan een inclusief personeelsbestand. Volgens het SCP-onderzoek worden er weinig werknemers aangenomen met bijvoorbeeld een arbeidsbeperking, oudere werknemers, of werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond. In het rapport wordt daarnaast gewezen op de lage prioriteit van het plaatsen van vrouwen in hoge functies.

 

Inclusief personeelsbestand geen prioriteit

SCP-onderzoekster Patricia van Echelt: “Normaal gesproken is er meer aandacht voor personeelsbestand als het economisch goed gaat. Dan nemen werkgevers eerder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond aan, of mensen met een arbeidsbeperking. Maar nu zien we die ontwikkeling niet zo sterk.”

 

Gevoel van verantwoordelijkheid is er wel

Dat wil niet zeggen dat de aantallen niet stijgen, maar niet zo hard zegt Van Echelt. Het leeuwendeel van de werkgevers voelt zich volgens het onderzoek verantwoordelijk voor een inclusief personeelsbestand, maar handelt er nog niet naar. Ter illustratie, ruim 69% van de werkgevers zegt mensen met een arbeidsbeperking aan te willen nemen. Daarentegen neemt slechts 11% van hen daadwerkelijk mensen met een arbeidsbeperking aan. “Als reden daarvoor geven werkgevers aan dat er voor mensen met een arbeidsbeperking geen geschikte functies zijn, of dat er bijvoorbeeld weinig capaciteit is om hen te begeleiden”, zegt Van Echtelt.

 

Oudere werknemers

De stijging van het aantal werknemers met een arbeidsbeperking zit vooral in het aandeel 55-plussers. In de afgelopen 15 jaar is dat aandeel gestegen van 8% naar 17%. Van Echtelt: “Dat heeft ook te maken met het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat zit hem dan wat minder in het aannemen van die groep, en voornamelijk in duurzaam inzetten van die groep. Bijvoorbeeld door ze parttime te laten werken of een wat minder uitdagend takenpakket te geven.”

 

Bron: NOS, 9 oktober 2019

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie