Aanvalsplan Arbeidsmarkt moet Zeeuwse vacatures vullen

tevredenheid

Ondanks de coronacrisis kampt de Zeeuwse arbeidsmarkt nog steeds met enorme krapte. Er zijn wel iets minder vacatures in Zeeland sinds de uitbraak van corona, maar de krapte blijft aanhouden door ontgroening, vergrijzing en vraag naar nieuwe vaardigheden. Een Aanvalsplan Arbeidsmarkt moet soelaas brengen.

 

Belangrijkste uitdagingen

Het Aanvalsplan Arbeidsmarkt dateert reeds van mij 2018 en is een initiatief van overheden, onderwijs en bedrijfsleven in Zeeland. Het plan is erop gericht om de belangrijkste uitdagingen van de Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen (zowel op de korte als op de lange termijn). Uitgangspunt is het voorspelde tekort van 6.000 werkzame personen in 2022. De vraag van het Zeeuwse bedrijfsleven staat hierbij centraal: hoe voorzien we in de vraag naar voldoende en gekwalificeerd personeel, nu en in de toekomst?

 

Onderzoek impact coronacrisis

In opdracht van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt heeft het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onlangs een onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Het rapport heeft ook waardevolle input opgeleverd voor het aanscherpen en bijsturen van de aanpak van de vraagstukken op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Belangrijke aanbevelingen uit het rapport, die eigenlijk ook gelden voor de arbeidsmarkt in zijn geheel zijn:

 

  • Zet zowel in op een aanbodgericht- als een vraaggericht arbeidsmarktbeleid.
  • Zet in de knelpuntsectoren in op behoud van personeel, het uitbreiden van het aantal uren van deeltijdbanen, het bevorderen van de instroom vanuit het onderwijs en de verbetering van het imago van de sector.
  • Zet in op goed en modern werkgeverschap om doorstroom mogelijk te maken en uitstroom te voorkomen.
  • Zet in op Werk-naar-Werk trajecten.
  • Zet in op een Leven Lang Ontwikkelen (om- en bijscholing) voor werknemers, zzp’ers en werkzoekenden, waardoor duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd.
  • Zet in op actieve begeleiding van jongeren naar de kansrijke segmenten van de arbeidsmarkt.
  • Zet in op sociale innovatie als instrument om het human capital te versterken. Onderken het belang van arbeidsmigranten en expats voor de krappe Zeeuwse arbeidsmarkt.

 

Meer informatie over de Zeeuwse Arbeidsmarkt is te vinden op https://www.zeeland.nl/economie/arbeidsmarkt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie