Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis
Kennisbank

FAQ Coronapandemie en gevolgen voor intermediairs

Het coronavirus raakt ondernemend Nederland hard. Veel (uitzend)ondernemers verkeren in onzekerheid. Bedrijven maken zich onder meer zorgen over inzet van personeel en het doorbetalen daarvan. Hoe zit dit? Wanneer heeft een flexkracht recht op loondoorbetaling en wie draagt de doorbetalingsverplichting?

Lees hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen, in onze FAQ Coronapandemie en gevolgen voor intermediairs.

Let op: onderstaande FAQ Coronavirus voor intermediairs wordt dagelijks geüpdatet. 

UPDATE

Actuele vragen over vakantie en corona

1. Wanneer moet het loon worden doorbetaald?

‘Geen werk, geen loon’ was de hoofdregel tot 1 januari 2020. Inmiddels is de regel ‘geen werk, wel loon, tenzij dit in de risicosfeer van de uitzendkracht ligt’. Quarantaine ligt niet in de risicosfeer van de uitzendkracht, tenzij deze er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een risicogebied (code oranje/rood). Dan weet hij wat er van hem verwacht wordt dat hij bij thuiskomst 10 dagen (UPDATE, was 14 dagen) in quarantaine gaat. Als het werk ook vanuit huis gedaan kan worden, is dit geen probleem. Kan het werk alleen op locatie plaatsvinden en kan de uitzendkracht niet komen werken, dan krijgt hij tijdens de quarantaine geen loon. Besluit de uitzendkracht om vakantiedagen op te nemen tijdens zijn quarantaine, dan krijgt hij wel loon doorbetaald. De werkgever kan het opnemen van vakantiedagen overigens niet eenzijdig opleggen. De intermediair doet er verstandig aan uitzendkrachten vooraf te wijzen op de consequenties van een vakantie naar een risicogebied.

Wordt de uitzendkracht ziek tijdens zijn vakantie, al dan niet in een risicogebied, dan moet hij zich direct ziek melden. De uitzendkracht dient zijn ziekte aannemelijk te maken door een verklaring te overleggen van een (buitenlandse) arts. De dagen waarop de uitzendkracht ziek is kunnen niet worden aangemerkt als vakantie.

2. Wat als een uitzendkracht niet in quarantaine wil?

Wanneer een uitzendkracht terugkomt uit een risicogebied, geldt een dringend advies om 10 dagen in quarantaine te gaan. Heeft de uitzendkracht of een van zijn reis-/huisgenoten klachten die kunnen duiden op corona, dan moet de uitzendkracht thuisblijven. Dit is geen advies maar een verplichting. De uitzendkracht moet zich laten testen. Bij een verplichte quarantaine heeft de werkgever in principe een loondoorbetalingsplicht.

3. Mag je (als intermediair) de uitzendkracht vragen naar zijn gezondheid?

De intermediair mag uitzendkrachten vragen waar zij op vakantie zijn geweest en of zij gezondheidsklachten hebben. Uitzendkrachten zijn niet verplicht hierop te antwoorden. De intermediair mag ook niet op de stoel van een arts gaan zitten en conclusies trekken over uitzendkrachten, ook mag de intermediair niet de temperatuur meten van flexkrachten. De intermediair mag als werkgever wel actief voorlichting geven, maar het is een taak van de overheid en GGD om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

4. Als een uitzendkracht corona heeft, mag hij dan naar het werk komen?

Nee, iedereen die corona heeft moet verplicht thuisblijven. De intermediair of inlener waar de uitzendkracht werkt, mag hem de toegang ontzeggen. De intermediair mag geen medische gegevens verzamelen of registreren als een flexkracht aangeeft klachten of het coronavirus te hebben.

5. Mag de intermediair de uitzendkracht verplichten vakantie op te nemen?

Nee, in beginsel is het niet mogelijk om de flexkracht te verplichten vakantiedagen op te nemen. De intermediair kan de uitzendkracht wel verzoeken om vakantiedagen op te nemen in een bepaalde periode. In overleg kan de vakantie dan wegens gewichtige redenen wijzigen.

Wil je meer weten over corona en vakantie en de gevolgen voor intermediairs en flexkrachten, kijk dan ook op https://www.nbbu.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-en-antwoorden-over-het-coronavirus/.

6. Mag je werknemer op vakantie naar een gebied wat als oranje is aangeduid? Heeft je werknemer dan recht op loon? UPDATE

Als de vakantiebestemming van een werknemer al voor de reis is aangeduid als oranje, geldt een negatief reisadvies. Besluit de werknemer dan toch (tegen het advies in) af te reizen naar oranje gebied? Informeer de werknemer dan rekening te houden met het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. De werknemer heeft in dit geval geen recht op (verplichte) loondoorbetaling (indien van toepassing) en moet dan (onbetaald) verlof opnemen, tenzij de werknemer zijn/haar werk (in overleg) vanuit huis kan doen.

Op deze website vind je de actuele reisadviezen per land.

Meest gestelde vragen

FAQ Coronavirus voor intermediairs

Heeft mijn uitzendkracht recht op loon als hij niet kan werken door het coronavirus?

Dit hangt af van de precieze oorzaak van het niet kunnen werken. Daarnaast is het afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of er sprake is van loondoorbetaling bij ziekte of een ziektewetuitkering.

1 – Kan de medewerker niet werken omdat hij besmet is met het coronavirus?

Dan gelden dezelfde regels als voor flexkrachten die vanwege een andere ziekte niet kunnen werken. Voor meer informatie over corona en ziek zijn de websites van SNCU en NBBU.

2 – Kan de flexkracht niet werken door een andere oorzaak dan ziekte (denk aan bedrijfssluiting of een quarantaineplaatsing uit voorzorg)?

In het algemeen geldt in deze situatie: een medewerker heeft recht op loondoorbetaling, tenzij de oorzaak van het niet werken voor zijn eigen rekening komt. Als een medewerker gedwongen thuis moet zitten (bijvoorbeeld omdat hij uit voorzorg in quarantaine moet of vanwege bedrijfssluiting), dan is de werknemer niet ziek en behoudt hij het recht op loondoorbetaling omdat de oorzaak niet voor zijn rekening en risico komt.

Kom ik aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid?

De overheid komt ondernemers tegemoet met diverse andere regelingen, waaronder de NOW-regeling (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid). Via de NOW-regeling kunnen werkgevers die als gevolg van het coronavirus substantieel minder omzet draaien, een tegemoetkoming ontvangen in de loonkosten. De overheid berekent de hoogte van de tegemoetkoming in loonkosten van medewerkers op basis van de omzetdaling van hun werkgever. Wij zijn de juridisch werkgever van de flexkrachten die je via ons inzet. Dit betekent dat wij een compensatie krijgen voor de aan jou ter beschikking gestelde flexkrachten en die compensatie wordt gebaseerd op de omzetdaling van ons moederbedrijf Brisker Group.

Wij voeren de NOW-regeling voor onze klanten uit met een corona-leegloopurenregeling. Wij hebben onze klanten gemaild over de werkwijze en de voorwaarden van deze regeling.

 

Wat moet ik doen als een flexkracht ziek wordt?

Stuur de medewerker naar huis, meld hem ziek bij ons (in Pay4me) en adviseer hem om zijn huisarts te bellen.

Mogen uitzendkrachten zich beroepen op kortdurend calamiteitenverlof als zij thuis moeten blijven om kinderen te verzorgen?

Ja, daar mag een uitzendkracht een beroep op doen, maar alleen voor korte duur. Bijvoorbeeld om onverwachts een kind op te vangen omdat de kinderopvang plotseling sluit of omdat het kind ziek is geworden. Als dit verlof voor langer dan een paar uur nodig is, kan de flexkracht gebruikmaken van het zorgverlof.

Het is ook een optie om in overleg reguliere verlofdagen op te nemen. De duur van het verlof dat een flexkracht kan opnemen, is afhankelijk van zijn contract en de opgebouwde reserveringen.

Kan aanspraak worden gemaakt op het calamiteitenfonds?

Het calamiteitenfonds biedt geen dekking bij ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: ‘een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis’. Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake.

Moet ik maatregelen treffen om te voorkomen dat medewerkers besmet raken?

Iedere werkgever is verplicht om werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Ook uw klanten waar de uitzendkrachten actief zijn, dienen daarvoor te zorgen. Hoe?

Tref bijvoorbeeld maatregelen om te voorkomen dat werknemers besmet raken, zoals het geven van de volgende hygiëne-instructies:

  • Regelmatig handen wassen en desinfecteren;
  • Groeten zonder handen schudden;
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • Wegwerpzakdoekjes gebruiken.

Andere preventiemaatregelen:

  • Niet noodzakelijke zakenreizen annuleren;
  • De bedrijfsarts het personeel laten inlichten over de symptomen;
  • Laat personeel, waar mogelijk, uit voorzorg thuiswerken.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen aan van het RIVM (Nederlands / Engels) en de informatie van de Rijksoverheid.

Mogen uitzendkrachten verplicht worden om preventiemaatregelen op te volgen?

Ja, dat mag. Medewerkers zijn verplicht om orders op te volgen die vallen in de categorie ‘redelijke instructies over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht met betrekking tot de goede orde in de onderneming’. Daaronder vallen ook instructies om een coronabesmetting te voorkomen.

Als uitzendkrachten de instructies niét opvolgen, kun je dus actie kunnen ondernemen. Wij adviseren echter om de instructies niet als plicht over te brengen, maar vooral duidelijk te communiceren dat de maatregelen in het belang van de gezondheid van medewerkers zijn.

Wat moet ik doen wanneer een flexkracht niet wil komen werken uit ‘corona-angst’?

Als het werk geen gegronde aanleiding geeft voor die angst, mag je een medewerker verplichten om te komen werken. Komt de medewerker niet, dan is sprake van werkweigering en mag je de loonbetaling stopzetten. Geef in dit geval wel altijd een waarschuwing vooraf. Het is ook een optie om de medewerker verlofdagen te laten opnemen.

Wij raden aan om in deze tijd zoveel mogelijk mee te denken met de medewerker. De overheid adviseert ook om zoveel mogelijk thuis te blijven en vanuit huis te werken, dus probeer waar mogelijk te zorgen dat medewerkers dit overheidsadvies zo goed mogelijk kunnen opvolgen.

Komt de medewerker niet omdat hij bang is om zelf collega’s te besmetten? Als hij daar goede redenen voor heeft, bijvoorbeeld als hij net terugkomt uit een risicogebied, dan is het gegrond om thuis te blijven. In overleg kan dan worden gekeken naar een oplossing, bijvoorbeeld thuiswerken.

Een flexkracht heeft alleen lichte klachten (bijvoorbeeld verkoudheid) en wil wel werken, maar uit voorzorg heeft de opdrachtgever hem naar huis gestuurd. Thuiswerken is geen optie. Geldt dit als ziekte?

Als een opdrachtgever besluit om een flexkracht uit voorzorg naar huis te sturen terwijl hij nauwelijks klachten en geen coronasymptomen vertoont, is er (nog) geen sprake van ziekte. Het naar huis sturen is in dit geval op eigen risico van de opdrachtgever.

Mag ik vragen naar de gezondheidssituatie van een flexkracht?

Hiervoor gelden strenge privacyregels. Als intermediair mag je vragen waar een uitzendkracht op vakantie is geweest. Je mag ook vragen of hij gezondheidsklachten heeft. De uitzendkracht hoeft hier echter niet op te antwoorden. En als de flexkracht wel iets vertelt over zijn gezondheid, mag je dat nergens documenteren. Heb je een vermoeden dat er iets is met een flexkracht? Geef het dan aan ons door.

Mag ik preventief een gezondheidscheck uitvoeren bij flexkrachten om besmettingen op de werkvloer te voorkomen?

Onder strenge voorwaarden mag je bij medewerkers een lichaamstemperatuurcheck uitvoeren. Dit is alleen toegestaan wanneer je de temperatuur van een medewerker afleest, maar dit vervolgens nergens registreert.

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat zo’n temperatuurcheck voor medewerkers wel kan voelen als inbreuk op de privacy. Bovendien geeft het RIVM aan dat slechts bij een klein deel van de coronabesmettingen sprake is van een verhoging van de lichaamstemperatuur. De effectiviteit van een temperatuurcheck is dus twijfelachtig én ligt qua privacy heel gevoelig; denk dus goed na of je dit wilt inzetten.

Lees hier meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je het vermoeden hebt dat iemand besmet is met het coronavirus, kun je hem het beste naar huis sturen en adviseren de huisarts te bellen. Licht in dat geval ook ons in. Wanneer vaststaat dat een flexkracht besmet is, mag je hem wél de toegang ontzeggen. Ook dan licht je ons in.

Wanneer kan ik een werknemer ziekmelden?

Om antwoord te geven op deze vraag, hebben we alle opties schematisch weergegeven.

(klik op de afbeelding voor vergroting)

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over bovenstaand onderwerp. Onze experts staan voor je klaar.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.