Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis
Kennisbank

FAQ Coronapandemie en gevolgen voor flexkrachten

Het coronavirus raakt ondernemend Nederland hard. Veel bedrijven zien hun omzet teruglopen en zetten noodgedwongen minder medewerkers in. Wat betekent het coronavirus voor jou als flexkracht? Wanneer heb je recht op loondoorbetaling? Lees hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen, in onze FAQ Coronapandemie en de gevolgen voor flexkrachten.

Let op: Deze FAQ Coronavirus voor flexkrachten houden wij dagelijks up-to-date. Zodra wij merken dat meerdere flexkrachten vragen hebben over een specifiek onderwerp, dan voegen wij deze vraag met antwoord toe aan deze FAQ.

FAQ COVID-19 impact on flex workers (click here for English).

Meest gestelde vragen

FAQ Coronapandemie en gevolgen voor flexkrachten

1. Heb ik recht op loon als ik niet of minder kan werken door het coronavirus?

Dit hangt af van de precieze oorzaak van het niet kunnen werken. Daarom splitsen we dit antwoord op in tweeën.

  1. Je kunt niet werken omdat je besmet bent met het coronavirus. Dan gelden dezelfde regels als wanneer je vanwege een andere ziekte niet kunt werken. Je behoudt je recht op loondoorbetaling van 90% in het eerste jaar (dit percentage is conform de NBBU-cao). De reguliere ziekteregeling voor flexkrachten is hier van toepassing.
  2. Je kunt niet of minder werken door een oorzaak anders dan ziekte (je moet bijvoorbeeld uit voorzorg in quarantaine, er is minder werk of je zit thuis door bedrijfssluiting). In het algemeen geldt in deze situatie: afhankelijk van je contractvorm heb je recht op loondoorbetaling, tenzij de oorzaak van het niet werken je eigen schuld is. Als je gedwongen thuis moet zitten (bijvoorbeeld omdat je uit voorzorg in quarantaine moet of vanwege bedrijfssluiting), dan ben je niet ziek, maar behoud je het recht op loondoorbetaling (indien er vaste uren zijn opgenomen in je contract) omdat de oorzaak niet voor jouw rekening en risico komt.
2. Ik zit verplicht in quarantaine op advies van het RIVM. Heb ik recht op loon?

Ja, als het om een verplichte quarantaine gaat, heb je afhankelijk van je contractvorm recht op loondoorbetaling. Je kunt jouw contract terugvinden in Pay4me onder het kopje Overig-Mijn gegevens- Contracten.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen aan van het RIVM (Nederlands / Engels en de informatie van de Rijksoverheid.

3. Hoe lang krijg ik doorbetaald?

Hoe lang wij jouw loon doorbetalen, hangt af van het type contract dat je hebt. Als de loondoorbetaling stopt, val je niet in een gat. Dan kom je in aanmerking voor een uitkering bij het UWV. Je kunt jouw contract terugvinden in Pay4me onder het kopje ‘Overig-Mijn gegevens-Contracten’.

4. Mijn opdrachtgever wil mij door het coronavirus niet meer inzetten. En nu?

Je opdrachtgever kan altijd besluiten om je niet meer in te zetten, maar het is afhankelijk van jouw contract of ook de loondoorbetaling stopt. Als de loondoorbetaling stopt, val je niet in een gat. Dan kom je in aanmerking voor een uitkering bij het UWV.

5. Hoe zit het met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid?

De overheid komt ondernemers tegemoet met diverse regelingen, waaronder de NOW-regeling (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid).

Via de NOW-regeling kunnen werkgevers die als gevolg van het coronavirus substantieel minder omzet draaien, een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. De overheid berekent de hoogte van de tegemoetkoming in loonkosten van medewerkers op basis van de omzetdaling van hun werkgever. Wij zijn de juridisch werkgever van de flexkrachten die een werkgever via ons inzet. Dit betekent dat wij een compensatie krijgen voor de flexkrachten die ter beschikking gesteld zijn aan een werkgever. Deze compensatie wordt gebaseerd op de omzetdaling van het moederbedrijf van Pay for People, Brisker Group.

Wij voeren de NOW-regeling uit voor onze klanten met een corona-leegloopurenregeling. Wij hebben onze klanten gemaild over de werkwijze en de voorwaarden van deze regeling.

Wanneer horen mijn opdrachtgever en ik of wij in aanmerking komen voor de NOW-regeling?

We hebben jouw opdrachtgever over onze uitvoering van de NOW-regeling geïnformeerd. Als er voor jou als flexkracht een rol is weggelegd in dit proces, heb je hierover een e-mail van ons ontvangen.

Kan ik aanspraak maken op de NOW?

Zelf kun je geen aanspraak maken op de NOW, het is een regeling voor werkgevers. Werkgevers kunnen sowieso een aanvraag doen voor medewerkers waarvoor ze een loondoorbetalingsplicht hebben; dus in ieder geval wanneer jij een minimumaantal uren of een vast aantal uren in je contract hebt staan. Voor die uren kan de werkgever looncompensatie aanvragen.

Hoe zit het als ik gemiddeld meer uren heb gewerkt dan in mijn contract staat?

Je hebt recht op doorbetaling van het minimumaantal uren of het vaste aantal uren wat in je contract is vastgelegd. Die uren krijg je doorbetaald tot het einde van je contract.

Kan ik niet beter een WW-uitkering aanvragen in plaats van wachten op de NOW-tegemoetkoming?

Wachten op de NOW-tegemoetkoming hoef je sowieso niet. Als je een contract met een vast of minimum aantal uren hebt, worden die uren gewoon aan je uitbetaald tot het einde van je contract. De eventuele NOW-compensatie is iets voor jouw werkgever. Als jij geen contract meer hebt (bijvoorbeeld omdat je opdrachtgever de samenwerking heeft stopgezet of omdat je oproepcontract is afgesloten), dan kun je een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

 

6. Wat moet ik doen als ik vermoed dat ik het coronavirus heb?

Je kunt het beste je huisarts bellen. Als je ziek bent, kun je je ziekmelden en volg je dezelfde regels en procedure als bij een andere ziekte waardoor je niet kan werken.

Dit meld je telefonisch vóór 10:00 uur ’s morgens bij:

  • Pay for People;
  • het uitzendbureau;
  • en je opdrachtgever.

Pay for People is bereikbaar op 010 313 28 10. Geef je de ziekmelding later door dan 10:00 uur, dan geldt de eerstvolgende dag als eerste ziektedag.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen aan van het RIVM (Nederlands / Engels) en de informatie van de Rijksoverheid.

7. Mag ik mij beroepen op kortdurend calamiteitenverlof als ik thuis moet blijven om kinderen te verzorgen?

Ja, daar mag je een beroep op doen, maar alleen voor korte duur. Bijvoorbeeld om onverwachts je kind op te vangen omdat de kinderopvang plotseling sluit of omdat je kind ziek is geworden. Uiteraard is het ook altijd een optie om in overleg reguliere verlofdagen op te nemen. De duur van het verlof dat je kunt opnemen, is afhankelijk van je contract en opgebouwde reserveringen.

8. Kan mijn opdrachtgever mij verplichten om preventiemaatregelen op te volgen?

Ja, dat kan. Je bent verplicht om orders op te volgen die vallen in de categorie ‘redelijke instructies over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht met betrekking tot de goede orde in de onderneming’. Daaronder vallen hoogstwaarschijnlijk ook hygiëne-instructies om een coronabesmetting te voorkomen. Als je deze instructies níet opvolgt, kan je opdrachtgever dus actie ondernemen.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen aan van het RIVM (Nederlands / Engels) en de informatie van de Rijksoverheid.

9. Ik wil niet werken omdat ik bang ben voor het coronavirus. Mag ik om deze reden weg blijven?

Als het werk geen enkele aanleiding geeft voor die angst, mag je opdrachtgever je verplichten om te komen werken. Kom je niet, dan is er sprake van werkweigering en mag je loonbetaling worden stopgezet. Hiervoor ontvang je vooraf wel altijd een waarschuwing. In deze situatie is het misschien beter om verlofdagen op te nemen.

Ben je zelf bang om collega’s te besmetten en is daar een goede reden voor? Dan is het gegrond om thuis te blijven. Kijk in overleg met je opdrachtgever naar een oplossing, bijvoorbeeld thuiswerken.

10. Mag mijn opdrachtgever preventief een gezondheidscheck bij mij uitvoeren om besmettingen op de werkvloer te voorkomen? UPDATE

Ja, dit is onder strikte voorwaarden toegestaan. Je opdrachtgever mag zelf checken of je bijvoorbeeld koorts hebt. Je temperatuur mag worden gemeten, maar je temperatuur mag nergens worden geregistreerd. Als de werkgever vermoedt dat jij besmet bent, kan hij je wel naar huis sturen en je adviseren de huisarts te bellen. Als vaststaat dat je besmet bent, mag je opdrachtgever je wél de toegang tot het werk ontzeggen.

11. Mag mijn opdrachtgever vragen naar mijn gezondheid?

Hiervoor gelden strenge privacyregels. Je opdrachtgever mag wel vragen waar je op vakantie bent geweest. Hij mag ook vragen of je gezondheidsklachten hebt. Je hoeft hier echter niet op te antwoorden. Als je dat wel doet, mag je opdrachtgever dit nergens documenteren. Dit geldt ook voor ons als jouw juridisch werkgever.

12. Mag ik op vakantie naar een gebied wat als oranje is aangeduid? Heb ik dan recht op loon als ik bij thuiskomst in de dringend geadviseerde quarantaine ga? (UPDATE)

Als je vakantiebestemming al voordat je op reis ging, is aangeduid met code oranje dan geldt een negatief reisadvies. Besluit je dan toch (tegen het advies in) af te reizen naar het oranje gebied? Houd dan rekening met het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Je hebt in dit geval geen recht op (verplichte) loondoorbetaling (indien van toepassing) en je moet dan (onbetaald) verlof opnemen, tenzij je jouw werk (in overleg met je opdrachtgever) vanuit huis kunt doen.

Op deze website vind je de actuele reisadviezen per land.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over bovenstaand onderwerp. Onze experts staan voor je klaar.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.