Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis

4% Nederlandse jongeren volgt geen opleiding en werkt niet

Gepubliceerd door: Tim Staps Content Marketeer
Geplaatst op 16 april 2018
Leestijd

In vergelijking met andere Europese landen, behoren in Nederland weinig jongeren tot de zogenaamde NEETs: Not in Employment, Education or Training. Hieronder vallen personen van 15 tot 25 jaar die tot de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren en die in de afgelopen vier weken niet hebben deelgenomen aan een opleiding of een cursus. Het aandeel NEETs wordt op internationaal niveau gebruikt als kwaliteitsindicator voor de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

NEETs in Europa

Nederlandse jongeren zijn vergeleken met Europese leeftijdsgenoten vaak aan het werk of bezig met een opleiding. In 2017 was in Nederland 4% van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde ook geen opleiding. Het Europese gemiddelde is al jaren rond de 12%. In Italië zijn relatief gezien de meeste jongeren werk- en studieloos (20%).

Bron: CBS

84.00 niet-actieve jongeren in Nederland

De afgelopen tien jaar is het aandeel NEETs in Nederland redelijk constant gebleven. Het percentage schommelt meestal rond de 5%, wat neerkomt op 84.00 niet-actieve jongeren. Van deze groep hebben drie op de tien geen werk. Ruim vier op de tien Nederlandse NEETs kunnen of willen niet werken. Dat komt in meer dan de helft van de gevallen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook zijn de Nederlandse jongeren zonder baan of opleiding meestal laagopgeleid. Iets meer dan de helft heeft (nog) geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers over jeugdwerkloosheid. In Nederland is de jeugdwerkloosheid al jaren lager dan in de meeste andere landen van Europa. Zowel de gemiddelde werkloosheid als de jeugdwerkloosheid dalen in Nederland.

43% NEETs wil of kan niet werken

Ruim vier op de tien Nederlandse niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren geven aan dat ze niet willen of kunnen werken. Daarnaast kan bijna 20% niet direct beginnen of heeft niet recent naar werk gezocht. Bijna een derde van de NEETs is actief op zoek naar werk en is daar ook direct beschikbaar voor. Zij behoren tot de werkloze beroepsbevolking. Daarnaast blijkt de in- en uitstroom van NEETs groot. Een derde heeft binnen drie maanden werk gevonden of is weer begonnen met een opleiding.

Ruim de helft van de niet-werkende jongeren in Nederland kunnen of willen niet werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. 11,9% geeft aan dat studie of opleiding de reden is om niet te werken. Daarnaast draagt 6,1% zorg voor het gezin of huishouden en is daarom niet actief op de arbeidsmarkt. Vergeleken met hun leeftijdsgenoten hebben niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren bijna twee keer zo vaak een of meer kinderen.

Bron: CBS, 16 april 2018

 

Whitepaper Kansen zien en (be)grijpen
whitepaper

Kansen zien en (be)grijpen

Aanknopingspunten voor uitzendondernemers in een snel veranderende markt, met informatie en expertinterviews van:

  • Ton Sluiter (Manager Data & Innovatie bij Intelligence Group): ‘Digitalisering heeft altijd voordelen’
  • Visie van Dr. Job Hoogendoorn, Partner bij ERBS – Erasmus Research & Business Support over werving en selectie: ‘De intermediair van vandaag is de HR-partner van morgen’
  • Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen: ‘Scholing en ontwikkeling zijn de oplossing om de arbeidsmarkt weer in balans te krijgen.’
Open whitepaper