Logo Pay for People

Digitalisering is een feit: 10 uitdagingen voor een HR-professional

Bedrijven zijn aan het digitaliseren. Veel banen zullen drastisch veranderen door de komst van nieuwe technologie, ICT en robots. De ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen voor de HR-professional. Aan hen is het de taak om medewerkers mee te laten bewegen in deze turbulente tijden. Ze moeten aan blijven sluiten op de ontwikkelingen. Waar moet u op letten en waar moet u beginnen? Geruststellend is dat de instrumenten van HR prima geschikt zijn om te anticiperen op de digitalisering. Hieronder de tien belangrijkste HR-uitdagingen met de bijpassende instrumenten die ingezet kunnen worden.

Bericht 25 mei 2017

1. Ontwikkel een gefundeerde visie en strategie

Probeer aan tafel te komen bij het MT. Want als HR-professional moet u de vertaalslag kunnen maken van technologische ontwikkelingen naar impact op het personeel. Verzamel data over demografische gegevens, scholing en verzuim en laat zien dat u kennis van zaken hebt. Daardoor pakt u positie op het realiseren van de juiste bezetting. Zonder gekwalificeerd personeel gaan technologische ontwikkelingen uw organisatie niet verder helpen. Een bruikbaar HR-instrument is ‘HR-strategie en HR Analytics’.

2. Zorg voor een gericht opleidings- en/of mobiliteitsplan

Technologische en ICT-ontwikkelingen hebben invloed op de formatie binnen uw organisatie. Taken en functies verdwijnen, maar er komen ook banen bij. Als HR-professional dient u inzichtelijk te maken om welke taken en functies het gaat. Maak een overzicht en zet er een toekomstscenario naast. Komen er nieuwe functies bij? Zet een gerichte wervingscampagne op. Een bruikbaar HR-instrument is ‘strategische personeelsplanning’.

3. Richt functies op de juiste manier in

Neem het functiehuis goed onder de loep. Kijk welke taken u wilt automatiseren en welke niet. Welke functies blijven over? Kunnen de ‘resttaken’ een volwaardige functie zijn? Of kunnen functies gecombineerd worden? Zorg er in ieder geval voor dat medewerkers voldoende uitgedaagd worden in hun (nieuwe) functie. Om als organisatie flexibeler te zijn, kunt u ook denken aan rollen in plaats van functies. Een bruikbaar HR-instrument is ‘Organisatie/taakinrichting &-ontwerp’.

4. Maak inzichtelijk welke kennis en vaardigheden er nodig zijn binnen de organisatie

Kennis en vaardigheden van medewerkers moeten meebewegen met de digitalisering. Denk niet alleen aan harde skills, zoals het werken met technologie, software en het kunnen interpreteren van data. Houd bovendien ook de soft skills in de gaten. Denk aan nieuwe vormen van communicatie, probleemoplossend vermogen en innovatief gedrag. Vergeet jezelf ook niet af te vragen wat het van mensen vraagt om bijvoorbeeld met robots te werken. Als HR-professional is het zaak te identificeren welke nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn. Bruikbaar HR-instrument is ‘Opleidings- en ontwikkelingsbeleid, Competentiemanagement en Strategische personeelsplanning’.

In het flexmagazine P.zine, dat in april 2017 verscheen, werd er aandacht besteed aan HR Analytics.

5. Kijk naar de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking

Eenvoudig werk dat voor mensen met een arbeidsbeperking geschikt is gaat verdwijnen. Daarentegen maakt de digitalisering werk eenvoudiger. De arbeidsmarkt wordt dus beter bereikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. In het kader van de Participatiewet hebben organisaties een inspanningsverplichting om voor deze doelgroep arbeidsplaatsen te creëren. Dus alle reden om als HR-professional hier eens naar te kijken. Bruikbaar HR-instrument is ‘Organisatie/taakinrichting & -ontwerp’.

6. Kijk naar de impact op opleidingsniveau

De competentieverschuiving kan gevolgen hebben voor het opleidingsniveau. Sommige functies worden makkelijker, andere moeilijker. Stel jezelf de volgende vragen: zijn uw medewerkers in staat zich nieuwe kennis eigen te maken? Leidt eenvoudiger werk automatisch tot demotie? Een bruikbaar HR-instrument is ‘waarderen en belonen’.

7. Nieuwe contractvormen en maatwerkafspraken zijn de oplossing

Als machines het werk overnemen, kan er makkelijker constant gewerkt worden. Klanten verwachten steeds meer maatwerk. Het werkaanbod zal steeds meer wisselen. Dit vraagt van organisaties en mensen een grotere mate van flexibiliteit. Er zullen steeds meer kleine banen komen die met elkaar worden gecombineerd. Oplossingen liggen in nieuwe contractvormen en maatwerkafspraken. Bruikbaar HR-instrument is ‘Arbeidsvoorwaarden, Waarderen en belonen’.

8. Houd rekening met leiderschap

Als HR-professional dient u leidinggevenden te ondersteunen bij het vervullen van hun (nieuwe) rol. Daarbij dient een HR-professional richting en helderheid te verschaffen voor voorzieningen en middelen. Bruikbaar HR-instrument is ‘leidinggeven en cultuur’.

9. Update het performancesysteem

Door Het Nieuwe Werken zijn mensen en prestaties minder zichtbaar. Hoe beoordeel je iemand die voornamelijk veel bij een klant zit of thuis werkt? Wat vraagt het aan controle en vertrouwen richting medewerkers? Het kan nodig zijn om het performancesysteem nog een keer onder de loep te nemen. Daarnaast bieden nieuwe technologieën ook mogelijkheden voor HR om feedback en samenwerking tussen medewerkers te stimuleren. Een bruikbaar HR-instrument ‘Gesprekscyclus’.

10. Verander zelf ook mee

De behoefte aan data gedreven sturen en managen van personeel zal toenemen. HR-instrumenten zullen meer in digitale vorm worden ingezet en door technologie komen er meer data beschikbaar. Hierdoor is er een vraag naar nieuwe en meer analytische competenties van HR-professionals. Bruikbaar HR-instrument is ‘Strategie, werving & selectie, opleiding en ontwikkeling’.

Genoeg uitdagingen. HR dient te beschikken over diverse instrumenten om goed te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen.

Bron: HRPraktijk, 26 mei 2017

Kansen zien en (be)grijpen

whitepaper

Aanknopingspunten voor uitzendondernemers in een snel veranderende markt, met informatie en expertinterviews van:

  • Ton Sluiter (Manager Data & Innovatie bij Intelligence Group): ‘Digitalisering heeft altijd voordelen’
  • Visie van Dr. Job Hoogendoorn, Partner bij ERBS – Erasmus Research & Business Support over werving en selectie: ‘De intermediair van vandaag is de HR-partner van morgen’
  • Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen: ‘Scholing en ontwikkeling zijn de oplossing om de arbeidsmarkt weer in balans te krijgen.’

Adviesgesprek

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
E-mailadres*
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Verder lezen?

Nieuws 08 April 2024

Werknemers wisselen massaal van baan en bedrijf

Uit onderzoek van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) blijkt dat werknemers massaal van baan en bedrijf wisselen. Ruim anderhalf miljoen werknemers wisselde van baan in 2022, dat betekent dat één op de vijf werknemers een nieuwe werkgever kreeg.

Lees verder
Nieuws 08 April 2024

Uitzendondernemers bundelen krachten tijdens DVDU 2021

In de Rijtuigenloods in Amersfoort kwamen dinsdag 12 oktober uitzendondernemers uit heel Nederland bijeen voor de 8e editie van de Dag van de Uitzendondernemer. Met een divers programma van inspirerende sprekers werd invulling gegeven aan het thema ‘Grip op ontwikkeling’. Tijdens de verschillende kennissessies werden de deelnemers handvatten aangereikt om meer grip te krijgen op de ontwikkelingen in de markt, de ontwikkeling van de eigen organisatie en op hun persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder
Home / Nieuws / Digitalisering is een feit: 10 uitdagingen voor een HR-professional