Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis
pfp-nieuws-statushouder

FD: Help werkgevers die statushouders willen aannemen

In de Commentaar-rubriek van het Financieel Dagblad wordt betoogd dat werkgevers geholpen moeten worden als zij statushouders willen aannemen. De rubriek bespreekt een Gronings voorbeeld waarbij alle betrokken partijen samenwerkten om het project te laten slagen. Daarentegen benoemt het FD ook de tegenwerking die veel werkgevers ervaren als zij statushouders voor hen willen laten werken. ‘Dat moet anders’, luidt het commentaar.

Gepubliceerd door: Tim Staps Content Marketeer
Geplaatst op 10 januari 2023
Leestijd
Stappenplan aannemen vluchteling

67.000 openstaande vacatures

“Dat moet anders. In een tijd dat in de sector 67.000 vacatures openstaan, is het nodig alle oplossingen te onderzoeken. Het snel aan het werk helpen van gevluchte zorgwerkers is geen laaghangend fruit, want het vergt moeite en geld, maar het loont op meerdere terreinen. Het helpt om het personeelstekort aan te pakken én het is een zegen voor de groep zelf.”

Bron: Financieel Dagblad, 9 januari 2023

 

Definitie van statushouder

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) krijgt een asielzoeker die als vluchteling word erkend en in Nederland mag blijven een tijdelijke verblijfsvergunning; een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een statushouder genoemd.

Bron: COA, geraadpleegd op 10 januari 2023

 

Stappenplan aannemen vluchteling

Overweeg je een vluchteling in dienst te nemen? Doorloop het stappenplan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om per kandidaat te bepalen of je de kandidaat in loondienst mag nemen, of dat je de kandidaat bijvoorbeeld alleen een stage- of werkervaringsplek mag bieden, of er andere regels gelden voor de kandidaat.

Bekijk het stappenplan (pdf).

 

In het stappenplan wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

 1. Heeft de vluchteling een (tijdelijke) verblijfsvergunning?
 2. Is de (tijdelijke) verblijfsvergunning nog geldig?
 3. Staat er op de vergunning aangegeven: “arbeid vrij toegestaan; tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist”?
 4. Wilt u deze persoon in dienst nemen of een stage- of werkervaringsplek aanbieden?
  1. In dienst: indien het antwoord op de eerste 3 vragen ‘ja’ mag je de persoon in dienst nemen.
  2. Stage- of werkervaringsplek: onder voorwaarden mag je de persoon aannemen voor een stage- of werkervaringsplek.
 5. Is het antwoord op vraag 1 t/m 3 ‘nee’ geldt het volgende: deze persoon is niet in bezit van een (geldige, tijdelijke) verblijfsvergunning. Heeft deze persoon wel een vreemdelingen-identiteitsbewijs?
  1. Indien ‘nee’: je mag deze persoon niet aannemen voor werk, stage- of werkervaringsplek.
 6. Wil je deze persoon in dienst nemen of een stage- of werkervaringsplek aanbieden?
  1. Indien ‘in dienst’: een asielzoeker mag onder bepaalde voorwaarden 24 weken in een periode van 52 weken betaald werk verrichten. Voor uitgebreid uitleg zie het stappenplan.
 7. Is de asielzoeker vóór zijn 18e levensjaar met een opleiding begonnen (zie stappenplan voor nadere uitleg)?
  1. Indien ‘ja’: deze persoon mag stage lopen of werkervaring opdoen in het kader van deze opleidingen.
  2. Indien ‘nee’: een asielzoeker mag alleen stage lopen (zie stappenplan voor nadere uitleg)

Bron: Vluchtelingenwerk (pdf) en Rijksoverheid.nl, geraadpleegd op 10 januari 2023

Whitepaper Kansen zien en (be)grijpen
whitepaper

Kansen zien en (be)grijpen

Aanknopingspunten voor uitzendondernemers in een snel veranderende markt, met informatie en expertinterviews van:

 • Ton Sluiter (Manager Data & Innovatie bij Intelligence Group): ‘Digitalisering heeft altijd voordelen’
 • Visie van Dr. Job Hoogendoorn, Partner bij ERBS – Erasmus Research & Business Support over werving en selectie: ‘De intermediair van vandaag is de HR-partner van morgen’
 • Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen: ‘Scholing en ontwikkeling zijn de oplossing om de arbeidsmarkt weer in balans te krijgen.’
Open whitepaper