Logo Pay for People

Arbeidswetten flexbranche

Arbeidswetten zorgen voor een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid, wat nodig is voor een gezonde werkomgeving. Hieronder bespreken we deze wetten en hun rol in de flexbranche.

Bericht 18 april 2024

Arbeidswetten in de flexbranche

Overzicht van belangrijke wet- en regelgeving

De flexbranche is een snel veranderende sector van de arbeidsmarkt. Het biedt zowel uitdagingen als kansen voor bedrijven en werknemers. Specifieke arbeidswetten zijn erg belangrijk in deze branche.

Het belang van arbeidswetten voor de flexbranche

Arbeidswetten zorgen voor een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid, wat nodig is voor een gezonde werkomgeving. Wetten zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), en de Wet Flexibiliteit en Zekerheid helpen bedrijven de regels te volgen en zich aan te passen aan veranderingen. Hieronder bespreken we deze wetten en hun rol in de flexbranche.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Inwerkingtreding: De WAB is in werking getreden op 1 januari 2020 en speelt een cruciale rol in de regulering van arbeidswetten binnen de flexbranche.

Doel: Het doel van deze wet is het realiseren van een evenwichtiger speelveld tussen flexibele en vaste arbeidscontracten binnen de flexbranche.

Belangrijke punten: De WAB introduceert significante wijzigingen in het ontslagrecht, zoals de cumulatiegrond die het mogelijk maakt om een combinatie van meerdere ontslaggronden aan te voeren. Deze aanpassingen beïnvloeden voornamelijk de flexbranche door strengere voorwaarden voor het gebruik van flexibele contractvormen en veranderde regels voor de transitievergoeding en oproepcontracten.

Inwerkingtreding: In werking getreden op 1 mei 2016, heeft de DBA directe invloed op zelfstandigen in de flexbranche.

Doel: Het doel van de DBA is om duidelijkheid te scheppen over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en zelfstandigen, wat essentieel is voor compliance binnen de flexbranche.

Belangrijke punten: Door het introduceren van modelovereenkomsten helpt de DBA bij het definiëren van heldere arbeidsrelaties, wat cruciaal is om schijnzelfstandigheid binnen de flexbranche tegen te gaan.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Inwerkingtreding: Verschillende onderdelen zijn gefaseerd ingevoerd, met de belangrijkste inwerkingtreding op 1 juli 2015, specifiek gericht op de flexbranche.

Doel: Het doel van de WAS binnen de flexbranche is het bestrijden van misstanden zoals onderbetaling en ongeoorloofde arbeidsvoorwaarden.

Belangrijke punten: Belangrijke maatregelen zoals keten- en inlenersaansprakelijkheid en verplichte girale betaling van loon zijn ingevoerd om transparantie en eerlijke arbeidspraktijken binnen de flexbranche te bevorderen.

Inwerkingtreding: Gefaseerd ingevoerd vanaf 1 januari 2015, met aanzienlijke implicaties voor de flexbranche.

Doel: De WWZ richt zich op de verbetering van de positie van flexwerkers, wat direct invloed heeft op de arbeidswetten binnen de flexbranche.

Belangrijke punten: De wet brengt veranderingen zoals de invoering van de transitievergoeding en aanpassingen in de ketenregeling, die belangrijk zijn voor werkgevers en werknemers in de flexbranche.

Wet Flexibiliteit en Zekerheid

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Inwerkingtreding: Actief sinds 1 januari 1999, blijft deze wet een basis voor de arbeidswetten in de flexbranche.

Doel: Deze wet bevordert een balans tussen flexibiliteit voor werkgevers en zekerheid voor werknemers, cruciaal voor de dynamische flexbranche.

Belangrijke punten: De wet introduceert variërende contractvormen en reguleert de proeftijd en ketenbepaling, wat essentieel is voor het managen van arbeidsrelaties in de flexbranche.

Inwerkingtreding: De wet Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is nog niet aangenomen.

Doel: De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTW) heeft als doel om regels te stellen aan het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door werkgevers aan derden. Met andere woorden, het reguleert het uitzenden van werknemers door uitzendbureaus naar andere bedrijven.

Belangrijke punten: Het doel van deze wet is om de rechten van de uitgezonden werknemers te beschermen, zoals gelijke behandeling in vergelijking met werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij het inlenende bedrijf. Ook heeft de wet tot doel om oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt te voorkomen en de kwaliteit van arbeid te waarborgen. Dit betekent onder andere dat het uitzendbureau verplicht is om hetzelfde loon en arbeidsvoorwaarden te bieden aan de uitzendkrachten als die gelden bij het inlenende bedrijf voor vergelijkbaar werk. Daarnaast stelt de wet eisen aan de registratie en vergunningverlening van uitzendbureaus om de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze dienstverleners te waarborgen.

Heb je juridische vragen over de flexbranche? Onze inhouse juristen helpen je graag!

De flexbranche verandert snel. Juridische problemen kunnen lastig zijn. Heb je vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Wil je meer weten over modelovereenkomsten van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties? Onze juristen weten veel over deze onderwerpen en kunnen je goed helpen.

Wij zorgen ervoor dat je alles goed doet volgens de wet. We helpen je risico’s te verkleinen. Vul onderstaand formulier vandaag nog in voor een gratis gesprek. Samen lossen we jouw juridische problemen op.

 

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
E-mailadres*
Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Verder lezen?

Kennis 15 March 2024

Voordelen & nadelen van payroll

Wat is payroll en wat zijn de voordelen van payroll? Veel ondernemers in de flexbranche kiezen voor een payroll partner. Waarom doen ze dat?

Lees verder
Kennis 15 March 2024

Wat is een omrekenfactor?

De kosten van onze dienstverlening zijn te berekenen aan de hand van de omrekenfactor. Tijdens onze kennismaking, ontvang je van onze salesmanagers een persoonlijk voorstel met een omrekenfactor die past bij jouw wensen en behoeften. Deze omrekenfactor wordt onder andere bepaald aan de hand van het bruto uurloon van jouw medewerker(s), reserveringen van vakantiegeld, dragen van het ziekterisico en werkgeverslasten (sociale lasten en pensioen). En alle bijbehorende administratie? Die verzorgen wij.

Lees verder
Home / Kennis / Arbeidswetten flexbranche