Hier vindt u veelgestelde vragen voor u als werknemer. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de onze werknemerslijn 010-3132810.

Verlof- en vakantiedagen

 

Bouw ik vakantiegeld op en wanneer wordt deze uitbetaald?

Op het moment dat u werkt bouwt u vakantiegeld op. Dit bedraagt 8% aan vakantiegeld over uw basisloon. Het vakantiegeld wordt in de eerste week van juni uitbetaald.

Hoeveel vakantiedagen bouw ik op?

Vakantiedagen worden naar rato opgebouwd. Als u fulltime werkt heeft u recht op 2 vakantiedagen per maand. Het huidige saldo vakantiedagen kunt u (in uren) terugvinden op uw laatste loonstrook.

Hoeveel vakantiedagen kan ik opnemen?

Bij cumulatieven onderaan uw recente loonstrook staat uw saldo aan vakantiedagen genoteerd. Om te weten hoeveel vakantiedagen er zijn opgebouwd, deelt u het saldo vakantiedagen door uw uurloon. De uitkomst geeft aan hoeveel vakantie uren u heeft opgebouwd.

Voert u uw uren zelf in? Dan kunt u uw vakantiedagen via Pay4me aanvragen. Levert u uw uren aan bij uw opdrachtgever of uitzendbureau? Het aanvragen van uw vrije dagen kunt u afstemmen met uw opdrachtgever of uitzendbureau.

Ik wil vrij nemen, bij wie kan ik dit aanvragen?

Het aanvragen van uw vrije dagen doet u bij uw opdrachtgever of uitzendbureau. Zij geven uw verlof-uren digitaal aan ons door, zodat u wordt doorbetaald. Om te zien hoeveel recht u nog heeft op doorbetaalde vrije dagen, kunt u op uw recente loonstrook kijken bij cumulatieven.

Ik heb een vraag over feestdagen, bij wie moet ik zijn?

Voor vragen over feestdagen kunt u contact opnemen met het uitzendbureau.

 

Ziekte en verzuim

 

Ik ben ziek, waar moet ik dit melden?

Dit meldt u telefonisch voor 10.00 uur ’s morgens bij:

  1. Pay for People,
  2. bij het uitzendbureau en
  3. bij uw opdrachtgever.

Pay for People is bereikbaar op 010-3132810. Wanneer de melding later dan 10.00 uur wordt doorgegeven, geldt de eerst volgende dag als eerste ziekte dag.

Wanneer u onder werktijd ziek naar huis vertrekt dient dit direct bij vertrek aan uw opdrachtgever gemeld te worden, evenals telefonisch aan Pay for People en het uitzendbureau. Pay for People heeft een verzuimprotocol, waarin alle informatie omtrent ziekte te vinden is. Deze kunt u downloaden via onze downloadpagina.

Krijg ik doorbetaald tijdens mijn ziekte?

De betaling van uw ziekengeld is afhankelijk van uw contract en de daarvoor geldende CAO voor Uitzendkrachten. In het verzuimprotocol (zie downloads) van Pay for People vindt u alle informatie omtrent ziekte, waar u rekening mee moet houden en waar u recht op heeft.

Hoe kan ik mijzelf beter melden?

Wanneer u weer in staat bent om te werken, meldt u dit telefonisch bij Pay for People via 010-3132810. Dit dient u op de eerste dag uiterlijk voor  10.00 uur te melden. U dient dit ook te melden bij het uitzendbureau en de opdrachtgever.

 

Urenregistratie

 

Ik kan niet inloggen op Pay4me.nl, wat nu?

Wij vinden het vervelend dat u niet meer kan inloggen. Om te kijken wat de oorzaak hiervan is, kunt u contact opnemen met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810.

Ik ben mijn inloggegevens vergeten van Pay4me.nl, wat nu?

Het kan gebeuren dat u uw inloggegevens niet meer weet van Pay4me. Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810 of kies op de inlogpagina van pay4me voor ‘wachtwoord vergeten’.

Waar kan ik inloggen om mijn uren door te geven?

Dit hangt af van de afspraken die u heeft gemaakt met het uitzendbureau. Het kan zijn dat u afspraken heeft gemaakt met het uitzendbureau om uw uren bij te houden op een urenbriefje en deze in te leveren bij het uitzendbureau. De manier van aanleveren en de frequentie hiervan hangt af van de afspraken die er tussen jullie zijn gemaakt.

Het kan zijn dat u de afspraak heeft gemaakt, dat u uw uren digitaal invoert via onze portal Pay4me. In uw persoonlijke Pay4me account heeft u dan de mogelijkheid om uw uren in te voeren.

Mijn (gewerkte) uren kloppen niet, bij wie moet ik zijn?

Zijn uw gewerkte uren niet juist of heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met het uitzendbureau of neem contact op met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810.

 

Salaris en betalingen

 

Wanneer wordt mijn salaris betaald?

Dit hangt af van de afspraken die u gemaakt heeft met het uitzendbureau. En of uw uren op tijd ontvangen zijn.

Heeft u weekloon? Dan wordt uw salaris één week achteraf uitbetaald. Voorbeeld: uw uren van week 22 worden uitbetaald in week 23. Wij verrichten betalingen op dinsdag, woensdag en donderdag.

Heeft u periodeloon (ook wel 4-weken loon genoemd)? Bij een periodeloon ontvangt u uw salaris in de week na het einde van iedere periode op de woensdag. Voorbeeld: uw salaris van periode 1 (week 1 t/m 4) ontvangt u in week 5.

Heeft u een vast maandloon? Uw salaris ontvangt u op de 23ste van elke maand. Heeft u een variabel maandloon? Uw salaris ontvangt u op de 1e dag van de maand (indien dit op een betaaldag valt).

Hoe en wanneer krijg ik mijn loonstrook?

Uw loonstrook staat in uw persoonlijke Pay4me account. De loonstrook is inzichtelijk, zodra uw salaris klaar staat voor betaling. Indien u afgesproken heeft met het uitzendbureau dat de loonstrook ook per post wordt verzonden, ontvangt u deze rond de 10e van de maand.

Wilt u de ontvangstmethode van uw loonstrook wijzigingen? Neem dan contact op met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810.

Hoe en wanneer krijg ik mijn jaaropgave?

U ontvangt een jaaropgave van Pay for People. Deze is begin februari inzichtelijk en te downloaden via uw persoonlijke Pay4me account. Wilt u deze liever per post ontvangen? Neem dan contact op met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810

Kunnen mijn reserveringen worden uitbetaald?

Bij vragen over uw reserveringen en de mogelijke uitbetaling daarvan kunt u contact opnemen met het uitzendbureau.

Hoe dien ik declaraties in?

Het indienen van declaraties gaat in overleg met het uitzendbureau. Regelen zij uw urenregistratie? Dan gaan de declaraties ook via het uitzendbureau. Bent u zelf verantwoordelijk voor het invoeren van uw uren middels Pay4me? Dan kunt u uw declaraties in de persoonlijke Pay4me portal toevoegen samen met uw uren.

Kan ik een werkgeversverklaring krijgen van Pay for People?

Om een werkgeversverklaring te krijgen kunt u contact opnemen met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810. Wij versturen deze werkgeversverklaring (per mail en per post) naar u.

Ik heb loonbeslag. Wat nu?

Wanneer u een loonbeslag heeft, zijn wij wettelijk verplicht deze te verwerken. U ontvangt uw salaris tot aan de belastingvrije voet, het overige bedrag dienen wij over te maken aan de deurwaarder. U ontvangt van ons een bericht waarin wij aangeven dat u loonbeslag heeft. Tevens stellen wij het uitzendbureau op de hoogte van uw loonbeslag. In verband met de privacy verstrekken wij verder geen informatie aan het uitzendbureau.

Wat houdt belastingvrije voet in?

De belastingvrije voet is het minimumbedrag, waar u recht op heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Dit wordt vastgesteld door de deurwaarder. Het vakantiegeld valt buiten de belastingvrije voet en dient volledig betaald te worden aan de deurwaarder.

Wie kan mijn belastingvrije voet verhogen?

Wanneer u een loonbeslag heeft, zijn wij wettelijk verplicht deze te verwerken. Voor aanvullende informatie over uw loonbeslag en/of de hoogte van uw belastingvrije voet kunt u contact opnemen met de deurwaarder.

 

Pensioen

 

Bouw ik pensioen op? En hoe is mijn pensioen geregeld?

Bent u ouder dan 21 jaar en werkt u langer dan 26 weken voor ons? Dan heeft u recht op een pensioenopbouw en bent u wettelijk verplicht deel te nemen aan de Basis pensioensregeling van StiPP.

Na 52 gewerkte weken gaat de Basis pensioenregeling automatisch over naar de Plusregeling (78 gewerkte weken totaal). Voor meer informatie kun je kijken op www.stippensioen.nl.

Werkt u in de afbouw, bouwnijverheid, dakdekkers-, mortel-, natuursteen- of timmerindustrie? Dan loopt u pensioen via de pensioenregeling van BPF Bouw.

Werkt u in de schilder sector? Dan loopt u pensioen via de pensioenregeling van BPF Schilders.

Wat betekent StiPP?

StiPP staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Zij regelen de pensioenen voor de flexbranche. Vanaf 2004 zijn alle uitzendbureaus, payrollondernemingen en detacheringsbureaus verplicht zich aan te sluiten bij StiPP.

Wat betekent de term "opvolgend werkgeverschap"?

De (wettelijke) term ‘opvolgend werkgeverschap’ is van toepassing als een onderneming wordt overgenomen door een andere werkgever en de werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten bij de nieuwe werkgever. De ‘nieuwe’ (opvolgend) werkgever is verplicht om rekening te houden met de eerder gewerkte periodes en contracten, van u als werknemer, bij de keuze van het contract dat u aangeboden wordt. Meer informatie over opvolgend werkgeverschap, tijdelijke contracten en de gewerkte periodes vindt u hier.

 

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de onze werknemerslijn 010-3132810.