Flexkrachten verlonen via een payrollovereenkomst

De payrollovereenkomst

Als u flexkrachten verloont op basis van een payrollovereenkomst, profiteert u van gemak en ontzorging die deze arbeidsovereenkomst u biedt. U werft uw eigen medewerkers Рdie exclusief voor u werken Рen u stuurt ze zelf aan; Pay for People neemt uw werkgeverstaken en -risico’s uit handen.
 

Wat is een payrollovereenkomst?

Een payrollovereenkomst is een overeenkomst van opdracht tussen drie partijen: de flexkracht, de opdrachtgever (u) en de juridisch werkgever (Pay for People). U werft deze werknemer volledig zelf en laat hem vervolgens exclusief voor uw bedrijf werken via Pay for People. De flexkracht werkt voor uw organisatie, maar staat bij ons op de loonlijst.

Wij nemen het juridisch werkgeverschap van u over en zijn onder meer verantwoordelijk voor:

 • Nettolonen uitbetalen;
 • Premies en loonbelastingen afdragen;
 • Loonkosten voorfinancieren;
 • Doorbetaling bij ziekte.

Exclusiviteit en allocatie

Flexkrachten die u inzet via een payrollovereenkomst mogen exclusief aan uw organisatie ter beschikking worden gesteld. Uniek is ook dat u als werkgever helemaal zelf uw personeel mag werven, selecteren en aanstellen, zonder dat Pay for People hierbij een rol hoeft te vervullen. Zo heeft u grip op uw personeelsbestand.

En u? U werft uw eigen personeel, maakt zelf de werkafspraken en kunt uzelf daarna volledig richten op een succesvolle samenwerking met uw flexkracht(en).
 

Hoe werkt het in de praktijk?

 • U werft en selecteert een medewerker;
 • U maakt werkafspraken met je medewerker (loon, werkuren, et cetera);
 • Pay for People wordt juridisch werkgever van de medewerker;
 • De flexkracht werkt exclusief voor u en u stuurt hem aan op de werkvloer;
 • U geeft de gewerkte uren aan ons door;
 • Pay for People financiert het loon voor, betaalt de flexkracht uit en draagt de werkgeverslasten af;
 • Pay for People draagt de arbeidsrechtelijke risico’s (doorbetaling bij ziekte, naheffingen) af.

Rechtspositie payrollkracht

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt ervoor dat de flexkracht ook profiteert van het werken via een payrollovereenkomst. Een payrollkracht heeft namelijk exact dezelfde rechtspositie als de medewerkers die u zelf in dienst hebt. Hij heeft onder meer recht op dezelfde contractvormen en arbeidsvoorwaarden. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat u een payrollkracht maximaal drie jaar mag inzetten zonder dat hij hem vast in dienst hoeft te nemen, net als uw eigen medewerkers. Krijgen medewerkers die bij u op de loonlijst staan bonussen of extra vakantiedagen? Dan moet de payrollkracht dat ook krijgen.

Is de payrollovereenkomst niet geschikt voor uw vraagstuk? Bekijk dan ook onze uitzendovereenkomst.

Experts

Ontzorgen uw business

Kiest u voor verloning via de payrollovereenkomst? Hiermee werken uw medewerkers exclusief voor u en hebben zij dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw vaste medewerkers. Meer weten over de verloning via een payrollovereenkomst?

Reijer Hollander - Sales manager
Reijer Hollander Team Lead Sales
Bel 06 246 881 01 Stuur een e-mail
Matthijs Pronk Sales Manager
Bel 06 294 768 35 Stuur een e-mail
Carmen Karsten - Sales manager Pay for People
Carmen van der Hee Sales Manager
Bel 06 283 670 46 Stuur een e-mail