Werkstress door nieuwe technologie

nieuws-payforpeople-werkstress

Uit onderzoek van Tilburg University blijkt dat er niet uitsluitend voordelen kleven aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Nieuwe technologie draagt ook bij aan een verhoogde mate van werkstress. Het onderzoek werd verricht voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

 

Werkstress door technologische vooruitgang

De technologische vooruitgang is niet voor iedere beroepsgroep voordelig.  Voorbeelden hiervan zijn thuiszorgmedewerkers, leraren, systeembeheerders, beveiligers, vrachtwagenchauffeurs en magazijnmedewerkers. Onderzoeker Sjanne Marie van den Groenendaal van Tilburg University identificeert het probleem en schetst twee oorzaken: “Er is een strakkere tijdsnormering, een groter aantal taken en er moet meer werk worden gedaan in minder tijd. Allereerst is er de komst van nieuwe technologie die steeds meer eisen stelt aan de snelheid of beschikbaarheid van mensen. Daarnaast worden mensen – onder wie dus ook ouders, leerlingen, patiënten, klanten en verkeersgebruikers – mondiger en agressiever, dat zorgt in alle onderzochte beroepen voor een toenemende emotionele belasting.”

 

Averechts effect van goede bedoelingen

Uit meerdere studies blijkt dat werk niet zwaarder wordt, in tegenstelling tot het Tilburgs onderzoek. Van den Groenendaal heeft daar een verklaring voor: “Er wordt veel onderzoek gedaan naar werkintensivering, bijvoorbeeld met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Maar zij kijken naar sectoren. De kracht van ons onderzoek is dat we hebben ingezoomd op beroepsgroepen. Daarbij hebben we ook gekeken naar hulpbronnen en of de kwaliteiten die beroepsbeoefenaars nodig hebben zijn veranderd.”

Een voorbeeld hiervan is de handscanner die door magazijnmedewerkers wordt gebruikt. Ideaal denkt de werkgever, maar volgens Van den Groenendaal veroorzaakt het juist meer werkstress. “Met de scanner kon het ouderwetse papiertje met bestellingen in de prullenbak en kwamen er meer mogelijkheden voor efficiënte informatievoorziening. De werkgever hoopte daarmee het werk makkelijker te maken.” Na iedere voltooide opdracht verschijnt er automatisch een nieuwe opdracht, waardoor het gevoel van voldoening verloren gaat, aldus het onderzoek.

 

Bron: Univers, Trouw, 16 januari 2019

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie