Thuiswerken iets bespreekbaarder sinds uitbraak coronavirus

payforpeople-nieuws-thuiswerken

Uit onderzoek van een hr- en salarisdienstverlener blijkt dat 28% van alle werkgevers positiever denkt over thuiswerken sinds de uitbraak van het coronavirus. Ter illustratie, voor de uitbraak stond 23% van hen positief tegenover thuiswerken.

 

Vergelijking thuiswerken Nederland en Europa

Aan het wereldwijde onderzoek hebben 12.000 werknemers geparticipeerd. Uit het onderzoek blijkt dus dat meer werkgevers een positiever beeld hebben over thuiswerken dan vóór de uitbraak van het coronavirus. Toch ervaart 7% van alle Europese werknemers zich veroordeeld als zij gebruikmaakten van flexibel werken. Dit is wel een lichte daling ten opzichte van de 10% die dit gevoel had voor de coronacrisis.

In Nederland werd bij 17% van de bedrijven vóór de coronacrisis nooit flexibel gewerkt. Wereldwijd lag dit percentage op 20%, tijdens de coronacrisis is dit gedaald naar 12%. De algemeen directeur Martijn Brand van de hr- en salarisdienstverlener zegt verrast te zijn over de Nederlandse resultaten. Brand: “In Nederland lopen we achter wat betreft flexibel werken. Ik dacht eigenlijk dat we hier wat liberaler waren ingesteld. Het werkgeluk is hier hoog, maar blijkbaar zijn werkgevers geen voorstander van flexibel werken en thuiswerken.”

 

Rol voor werkgevers en overheid

Brand ziet een rol weggelegd voor werkgevers en de Nederlandse overheid om thuiswerken beter te faciliteren. Brand: “Als je naar het verleden kijkt, waren regelingen met betrekking tot thuiswerken altijd regulerend. Thuiswerken mocht bijvoorbeeld alleen in overleg, maar een bepaald aantal dagen en er waren geen vergoedingen voor. Werkgevers moeten nadenken over hoe ze zich nu meer faciliterend opstellen. Toch zitten bedrijven niet te wachten op hogere kosten. Daar kan de overheid ook een bijdrage in leveren. Reiskosten tot 19 cent zijn onbelast, maar vergoedingen voor thuiswerken zijn wel belast. De overheid zou een gelijk speelveld kunnen creëren tussen mensen die wel naar kantoor gaan en mensen die dat niet doen. Dan denk ik dat bedrijven daarin meegaan.”

Bron: AD, 26 augustus 2020

 

Voor- en nadelen van thuiswerken

Brand is niet de eerste die de overheid oproept na te denken over hoe zij werkgevers kan helpen thuiswerken mogelijk te maken. Hoogleraar psychologie Mark van Vugt zei het volgende: “Het kabinet en werkgevers hebben echt zitten slapen, ze hadden allang moeten nadenken over een hybride-werkmodel met het kantoor als ontmoetingsplek.” Volgens Van Vugt leidt thuiswerken ook tot negatieve effecten zoals verminderde zingeving, creativiteit en sociale cohesie. De hoogleraar psychologie voorspelt dat de adviezen, om vooral thuis te werken waar dat kan, leiden tot burn-outklachten en/of tot totale onverschilligheid ten aanzien van werk. Ook organisatiepsycholoog Aukje Nauta concludeert dat er voor- en nadelen kleven aan thuiswerken. Volgens Nauta draagt het bij aan de productiviteit en innovatie, maar leidt het daarnaast tot aantasting van de mentale en fysieke gezondheid van werknemers.

 

De 9 vuistregels voor een gezonde thuiswerkplek

Uit een onderzoek van Koninklijke Ahrend blijkt dat 80% van de bedrijven denkt dat de werkomgeving blijvend is veranderd. De thuiswerkplek wordt in die nieuwe situatie 2 á 3 dagen bemand, op de overige dagen werkt men op kantoor. Lees meer over de 9 vuistregels van een gezonde thuiswerkplek.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie