SER: zes weken betaald ouderschapsverlof voor beide ouders

familievriendelijk

Zowel vaders als moeders moeten op overheidskosten zes weken betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen. Althans, daarvoor pleit de Sociaal-Economische Raad (SER) in een onderzoeksrapport. Volgens de SER moet het mogelijk zijn voor beide ouders om zes weken betaald ouderschapsverlof op te kunnen nemen in het eerste half jaar na de geboorte van hun kind. Hiermee gaat het adviesorgaan in tegen het voorstel uit het regeerakkoord van kabinet-Rutte III.

Mariëtte Hamer, de voorzitter van de SER: “Er zijn veel verschillende ingewikkelde regelingen en elke regeling heeft eigen voorwaarden. Wij zeggen: maak er nu één heldere, goede regeling van die beschikbaar komt voor iedereen. Wij denken dat we het voorstel van het kabinet beter kunnen maken en dat dit iets is dat we met elkaar moeten opbrengen uit de algemene middelen, dus uit belastinggeld.”

Zes weken betaald ouderschapsverlof

In het regeerakkoord wordt gesproken over zes werken partnerverlof. Daarmee wil kabinet Rutte III de huidige regeling aanpassen. In de huidige regeling krijgt de partner van de zwangere vrouw twee dagen betaald partnerverlof. Dat wil het kabinet uitbreiden naar vijf dagen. Aanvullend krijgen partners vijf weken ouderschapsverlof tegen 70% van hun laatstverdiende loon. Dit is volgens de SER niet genoeg.

De SER pleit voor betaald ouderschapsverlof voor beide ouders na het zwangerschapsverlof van de vrouw. Het adviesorgaan pleit voor een samenvoeging van het ouderschapsverlof, kraamverlof en partnerverlof die door de Nederlandse overheid wordt gefinancierd. De gedachtegang van de SER hierbij is dat de vrouw hierdoor vaker weer aan het werk kan omdat de zorg voor het kind gelijkwaardig wordt verdeeld.

Betaald verlof voor vaders

Hamer: “Omdat het vaak niet anders kan, blijft de moeder in de beginperiode thuis. De keuze die ouders in het begin maken heeft invloed op de jaren daarna, als de vrouw weer werkt. Wij vinden het belangrijk dat ook de vaders voor de kinderen kunnen zorgen. Zo kunnen beide partners in het eerste half jaar achter elkaar voor het kind zorgen.” Vanuit vakbond FNV wordt positief gereageerd op het voorstel van de SER. FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha: “Een grote stap in de goede richting. Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat vaders en moeders maximaal worden gefaciliteerd bij de zorg voor kinderen.”

Bron: NU, RTL Nieuws, 16 februari 2018

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie