SER: betrek flexkrachten bij de ondernemingsraad

nieuws-payforpeople-flexkrachten bij de ondernemingsraad

De Sociaal-Economische Raad (SER) stelt dat flexkrachten eerder bij de ondernemingsraad (OR) betrokken moeten worden. Hetzelfde geldt voor jongeren. Dit schrijft het adviesorgaan in een brief aan minister Koolmees.

 

Flexkrachten bij de ondernemingsraad

De SER stelt in de brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat flexkrachten en jongeren eerder betrokken moeten worden bij de OR. Dat kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid om (eerder) te stemmen voor de OR. Daarnaast oppert het adviesorgaan dat een flexwerker of jongere zichzelf als kandidaat-lid moet kunnen aanmelden.

 

Advies op verzoek van Koolmees

De SER bracht advies uit over de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en specifiek op de vraag hoe het adviesorgaan de minimale termijnen van actief en passief kiesrecht interpreteert. In de brief aan de minister stelt de SER: ‘Kiesdrempels zouden een belemmering kunnen vormen voor de betrokkenheid van flexkrachten bij en hun deelname aan een ondernemingsraad. De minister benadrukte eerder juist het belang van het betrekken van flexkrachten bij de OR. Daarbij gaat het zowel om werknemers met een contract voor onbepaalde tijd als werknemers die op basis van andere contracten werkzaam zijn, zoals op tijdelijke basis.’

 

Na drie maanden kiesrecht

Volgens de SER is er meer betrokkenheid van flexkrachten (en jongeren) als ze eerder kiesrecht krijgen. De SER meent dat het recht om een kandidaat te kiezen, het actieve kiesrecht, van zes naar drie maanden moet verschuiven. Het adviesorgaan stelt dat er al na drie maanden binding ontstaat met het bedrijf. ‘De SER vindt het belangrijk om intrinsiek gemotiveerde mensen, ook die met kortere dienstverbanden, gelegenheid te bieden aan de OR deel te nemen. Een goede afspiegeling in de OR van alle werkenden is van groot belang. Daarin zijn jongeren en flexkrachten nu helaas (nog) vaak ondervertegenwoordigd.’

Bron: Flexmarkt, 23 juli 2019

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie