Plannen loondoorbetaling onder grote druk

De plannen die kabinet-Rutte III heeft voor de kortere loonbetaling bij ziekte staan onder grote druk. Werkgeversorganisatie MKB-Nederland was tot voor kort grote voorstander van het plan. Tot voor kort want nu denkt ook de werkgeversorganisatie dat het plan onuitvoerbaar is. Experts roepen al langer dat het plan onuitvoerbaar is. Zo wegen de kosten van de uitvoer niet op tegen de voordelen.

Plannen loondoorbetaling onuitvoerbaar

Door de invoer van het plan zouden kleine werkgevers vanaf 2020 worden ontzien in de zorgplicht van langdurig zieke werknemers. Na de bekendmaking van de plannen stuitte het al op felle kritiek. Zo omschreef verzekeraar ASR het als volgt: “Het mkb is blij gemaakt met een ‘dode mus’.” Werkgevers met minder dan 25 werknemers zouden in de nieuwe regeling langdurig ziek personeel nog maar één jaar hoeven doorbetalen in plaats van twee jaar. Het tweede jaar zou dan opgevangen worden door een gezamenlijke pot waarvoor uitkeringsinstantie UWV verantwoordelijk zou worden. De administratieve rompslomp wordt nu door alle betrokken partijen als grootste struikelblok gezien.

“De uitwerking krijgt een zware onvoldoende (…) Wij krijgen het niet verkocht aan onze achterban”, aldus de waarnemend voorzitters van MKB-Nederland. Vanuit de werkgeversorganisatie wordt na de wisseling van de wacht gelobbyd voor een alternatief model waarin een grotere rol is weggelegd voor private verzekeraars. Hierin kunnen verzekeraars de kleine werkgevers ontlasten door de re-integratieplicht over te nemen in ruil voor een hogere verzekeringspremie. Directeur Harold Herbert van het Verbond van verzekeraars: “Wij kunnen als verzuimverzekeraars veel waarde toevoegen samen met arbodiensten en re-integratiebedrijven. Vooral de kleinste werkgevers hebben er de tijd, kennis en mankracht niet voor. Die moet je niet in hun eentje laten ploeteren met case-management en medische interventies.”

Grotere rol verzekeraars onbespreekbaar voor vakbonden

minister koolmeesOok vakbond FNV is tegen het originele plan van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo noemt het FNV de loondoorbetaling een werkgeversprobleem. Ook richting het alternatieve model waarin verzekeraars een grotere rol spelen is het FNV geen voorstander. De vakbond streeft naar een collectieve oplossing.

Bron: FD, 12 maart 2018

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie