Personeel vinden, binden én in de toekomst inzetbaar houden

Hoe ziet de HR-agenda er in 2019 uit? De resultaten van het HR-Trendonderzoek geven antwoord op deze vraag. In het onderzoek wordt namelijk ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van HR-beleid en -uitvoering, arbeidsmarktcommunicatie en wet- en regelgeving. Het is het grootste onderzoek onder interne en externe HR- en salarisprofessionals in Nederland. Wij zetten de belangrijkste en meest relevante uitkomsten voor ondernemers in de flexbranche op een rij.

 

De strijd om talent

Er vallen een aantal resultaten uit het onderzoek op als we onze blik richten op aankomend jaar. In 2019 ligt de focus op werknemers vinden, binden, én hen in de toekomst inzetbaar houden. Dat heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt en de strijd om talent. Het aantal bedrijven dat moeite heeft om vacatures ingevuld te krijgen, blijft stijgen. In 2018 was dit 71%, tegenover 56% in 2017. In 2019 wordt een verdere toename verwacht. Ook bestaand personeel behouden is voor organisaties een steeds groter wordend probleem. In 2017 had 50% hier moeite mee, in 2018 groeide dit percentage naar 60%.

 

Niet eerder werden zo veel bedrijven gehinderd door personeelstekort

De personeelstekorten zorgen bij steeds meer bedrijven voor belemmeringen. Een vijfde van de ondernemers geeft aan dat het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten momenteel belemmerd wordt door een tekort aan werknemers. Sinds de start van het HR-trendonderzoek in 2008 werden niet eerder zoveel bedrijven gehinderd door een personeelstekort.

 

Grootste wervingsproblemen naar sector, regio en functiegroep

De grootste wervingsproblemen worden ervaren in de sector Gezondheids- & Welzijnszorg. De verwachting is in 2019 nog minder gunstig. Dan wordt ook in andere sectoren een toename van problemen verwacht. Als naar regio gekeken wordt, valt op dat er met name in Den Haag en Leiden wervingsproblemen zijn. 81% geeft aan problemen te ondervinden. Regio Gelderland midden en zuid volgt op de voet met 80%. Wat betreft de verschillen per functiegroep, worden de meeste problemen ervaren bij het vinden van technisch personeel. 58% heeft regelmatig of vaak moeite met het werven van technisch personeel. Ook vacatures vervullen binnen ICT en Productie & Operations is lastig.

 

Personeel vinden, binden én in de toekomst inzetbaar houden

De spanning op de arbeidsmarkt is niet alleen van invloed op de werving en selectie van personeel, maar heeft ook gevolgen voor het behouden van bestaande werknemers. De genoemde ontwikkelingen hebben als gevolg dat in 2019 de hoogste prioriteit wordt gegeven aan de thema’s: Arbeidsmarktcommunicatie & Employer Branding, Strategische Personeelsplanning en Duurzame Inzetbaarheid. Dit betekent dat:

 

  1. Werkgevers meer moeite zullen doen om een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie te verkrijgen en te behouden bij potentiele werknemers.
  2. HR-professionals meer aandacht besteden aan het structureel in kaart brengen, implementeren en evalueren van de instroom, doorstroom en uitstroom van de organisatie met als doel een optimale ondersteuning van de organisatiedoelstellingen.
  3. Er meer aandacht wordt besteed aan de gezondheid, betrokkenheid en scholing van werknemers.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, in opdracht van Performa Uitgeverij. Ruim 900 HR-professionals in Nederland vulden de enquête in.

 

Bron: Berenschot, HR-trends 2018-2019.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie