Perfectionist heeft eerder een burn-out

nieuws-payforpeople-perfectionist

Perfectionisten zijn voor werkgevers vaak ideale werknemers. Een perfectionistische werknemer streeft naar het perfecte resultaat en dat is ideaal voor een werkgever. Toch zit er een keerzijde aan een perfectionist als werknemer. Uit Vlaams onderzoek blijkt namelijk dat de ‘perfecte’ werknemer eerder een burn-out krijgt dan een ‘normale’ werknemer.

 

Perfectionist lijdt onder eigen perfectionisme

Neuropsycholoog Michael Portzky onderzoekt de relatie tussen perfectionisme, mentale veerkracht en burn-outs. In opdracht van Portzky en perfectionismecoach Marcel Hendrickx voerde student psychologie Shanna Parent onderzoek uit onder tweehonderd Vlamingen. De resultaten van het onderzoek duiden op een zekere mate van lijden. Protzky legt uit: “De samenhang blijkt verpletterend. Zeker bij mensen die perfectionisme combineren met een zogenaamde ‘lijdensdruk’. Met perfectionisme op zich is weinig mis. Het wordt pas problematisch als je de lat onrealistisch hoog legt. Dan ontstaat lijdensdruk. Dat is de frustratie die perfectionisten ervaren als ze niet kunnen voldoen aan de hoge eisen die ze aan zichzelf stellen. Bovendien kunnen perfectionisten die laag scoren op mentale veerkracht  zeer moeilijk kanaliseren, waardoor hun perfectionisme een enorme last wordt.”

 

Keerzijde van de perfecte werknemer

Werkgevers gaan volgens Portzky bewust op zoek naar perfectionisten, waarbij ze de perfectionistische werknemer als rolmodel hanteren. Volgens Portzky zit er een keerzijde aan het rekruteren van perfectionisten: “Als je hen niet goed begeleidt, ontploffen ze vroeg of laat. Het zijn binnen een organisatie echter zeer vaak de werknemers naar wie moet worden opgekeken. Ze maken voldoende overuren en werken alles tot in de puntjes af. ‘Neem daar maar eens een voorbeeld aan’, klinkt het vaak bij leidinggevenden. Fout! Want uitgerekend die ‘voorbeelden’ zijn na enkele jaren volledig opgebrand.”

 

Geef voldoende feedback

“Werkgevers klagen over het feit dat ze met veel langdurig zieken zitten, maar ze moeten zichzelf ook vragen durven stellen. Welke cultuur heerst er in het bedrijf? Is er ruimte voor fouten? En hoe tonen ze appreciatie aan hun personeel? Je kunt als werkgever gerust perfectionisten rekruteren, maar dan moet je ook veel meer feedback geven dan bij een doorsnee werknemer.” Aldus Portzky.

 

Bron: AD, 11 juni 2019

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie