Partner meestal wel op de hoogte van salaris

Uit een enquête van het Financieel Dagblad blijkt dat 53% van de Nederlanders de hoogte van hun salaris alleen deelt met hun partner. Slechts 17% is open over hun salaris richting hun collega’s. Overigens waren de 813 respondenten wel open over de hoogte van hun salaris.

 

Openheid over hoogte van salaris

Uit de enquête blijkt dat het leeuwendeel van de respondenten (33%) maandelijks tussen de € 2500 en € 4500 ontvangt. Daarnaast praat 53% openlijk over zijn of haar salaris met hun partner of allerbeste vriend(in). Slechts 7% praat met niemand over hun salaris. Uit de enquête blijkt verder dat 21% van de respondenten niet over hun salaris praat omdat ze het echt iets privé vinden.

 

Salarisdiscriminatie

Uit verschillende onderzoeken bleek eerder dat mannen en vrouwen niet hetzelfde salaris ontvangen bij vergelijkbare omstandigheden zoals functie, ervaring en opleiding. Ondanks de geringe openheid over hun eigen salaris zegt 49% van de respondenten dat het openbaar maken van salarissen een manier is om salarisdiscriminatie te stoppen. Daarentegen stelt ook 16% dat vrouwen beter moeten leren onderhandelen.

Het initiatiefwetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen moet zorgen voor gelijke salarissen. Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is openheid over salarissen. In andere Europese landen zijn dergelijke wetten al actief, waaronder in Zweden. “Transparantie geeft de vakbond en de werknemer zelf meer kennis en daardoor macht in de salarisonderhandelingen met de werkgever”, zegt Tommy Andersson van de Zweedse vakbond LO.

 

Bron: FD, 3 september 2019

 

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen: ‘Vrouwen hebben op jongere leeftijd betere banen’

Vrouwen behoren vaker dan mannen tot de niet-beroepsbevolking. De reden hiervoor is dat zij vaker zorgtaken op zich nemen in het gezin of het huishouden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Is Nederland echt zo traditioneel? We vroegen het Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie