Oudere werknemers minder vaak op cursus

oudere werknemers

Oudere werknemers gaan minder vaak op cursus en volgen minder vaak een training dan hun jongere collega’s. Dat concludeert pensioeninstituut Netspar in haar onderzoeksrapport ‘Investeren in menselijk kapitaal: een gecombineerd werknemers- en werkgeversperspectief’. Volgens het pensioeninstituut zijn zowel werkgevers- als werknemersgedrag verantwoordelijk voor een steeds lagere scholingsdeelname naarmate de leeftijd toeneemt.

 

Oudere werknemers willen zelf ook niet

De motivatie om een cursus of training te volgen neemt af als een werknemer 56 jaar is volgens het onderzoeksrapport. Arbeidseconoom aan de Universiteit van Maastricht Raymond Montizaan relativeert: “De animo onder werknemers daalt inderdaad, maar dat komt ook omdat ze de verkeerde soort cursussen krijgen aangeboden”.

 

Aanbevelingen Netspar

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Netspar een viertal beleidsaanbevelingen opgesteld om de motivatie onder oudere werknemers te verhogen.

Hieronder de vier aanbevelingen:

 

Leven lang leren

De eerste beleidsaanbeveling die Netspar maakt is de investering in een leven lang leren. Een leven lang leren is een vaak genoemde ontwikkeling op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Daartoe behoort een continu leerproces en doorontwikkeling van vaardigheden en competenties. Uit de onderzoeksresultaten blijkt daarnaast dat er een positieve ontwikkeling is in relatie tot een leven lang leren bij werkgevers die een substantieel deel vaste arbeidsrelaties aangaat. Oudere werknemers zijn volgens Netspar gebaat bij een vaste arbeidsrelatie en niet zozeer bij een flexibel contract.

 

Medezeggenschap over opleiding

Op basis van de onderzoeksresultaten maakt pensioeninstituut Netspar een tweede aanbeveling. Uit het onderzoek blijkt dat de motivatie om een opleiding te volgen afneemt naarmate de leeftijd vordert. Volgens het pensioeninstituut draagt medezeggenschap over de te volgen opleiding bij aan de motivatie om een opleiding te (gaan) volgen. Daarnaast zijn werknemers gemotiveerder een cursus of training te volgen als de nieuw aangeleerde vaardigheden ook inzetbaar zijn in het privéleven.

Career plateauing

Wat is career plateauing? Er is sprake van career plateauing als een werknemer in een situatie verkeert waarin promotie niet mogelijk is. Dit heeft als gevolg dat de positie van de werknemer stagneert in dezelfde en vaak repetitieve taken en verantwoordelijkheden. Bovendien heeft career plateauing een demotiverend effect op de wil van oudere werknemers om een opleiding te (gaan) volgen. Om dat effect weg te nemen moeten loopbaanprofielen worden aangepast.

 

Onder werktijd

Oudere werknemers volgen eerder een cursus of training als deze onder werktijd plaatsvinden. Dit heeft volgens het instituut te maken met de bereidheid om vrije tijd op te offeren en een grotere herstelbehoefte. Daarop stelt het instituut dat oudere werknemers de mogelijkheid moet worden geboden om cursussen en opleidingen te volgen onder werktijd.

 

Bron: RTL Nieuws, 8 mei 2019 – Netspar, mei 2019

 

Academy for Flex

Academy for Flex is het online scholingsplatform van Pay for People Group. Met Academy for Flex kunnen uw medewerkers zich persoonlijk ontwikkelen. Via een doelgericht persoonlijk ontwikkelplan kan uw medewerker zó getraind worden dat uw organisatie en uw medewerker erop vooruit gaan. In het cursusaanbod zit onder meer de online training klantvriendelijkheid. Uw medewerker leert door het volgen van de training hoe klantvriendelijkheid in de dagelijkse praktijk kan worden ingezet.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie