Nieuw CBS-onderzoek naar loonkloof

Volgens nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het gecorrigeerde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen gelijk gebleven. In het onderzoeksrapport ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’ staat daarentegen dat de ongecorrigeerde loonkloof kleiner is geworden.

 

Onderzoek naar loonkloof

Uit de cijfers van het CBS-onderzoek blijkt dat de loonkloof stapsgewijs kleiner wordt, hetzij met kleine stappen. Ter illustratie, in 2014 was het loonverschil nog 10% en in 2016 was dit verschil afgenomen tot 8%.

In P.zine werd eerder dit jaar aandacht besteed aan de positie van de vrouw op de Nederlandse arbeidsmarkt. P.zine behandelde 5 stellingen over de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt. Zo stelden we vast dat de Nederlandse jonge vrouw hoger opgeleid zijn dan mannen. Ook stelden we in lijn van het CBS-rapport vast dat er een genderkloof is op de Nederlandse arbeidsmarkt waarbij er ook een loonkloof is.

 

Vrouwen onderhandelen wel

Aanvullend blijkt uit een enquête van vakbond FNV mannen én vrouwen onderhandelen over hun loon. Ondanks dat zowel mannen als vrouwen onderhandelen over hun salaris blijft de loonkloof bestaan hoezeer ook beiden beschikken over soortgelijke achtergrondkenmerken. Hoogleraar Organizational Behaviour Yvonne Benschop verklaart: “Dit heeft alles te maken met genderprocessen. Het is gemakkelijker om mannen te associëren met belangrijke taken dan vrouwen. Daar moeten beoordelaars zich niet alleen bewust van worden, ze moeten er ook echt iets aan gaan doen.”

 

Cultureel bepaald

De jonge vrouw is hoger opgeleid en heeft een hoger salaris dan mannen van dezelfde leeftijd. Vrouwen studeren ook sneller af. Waar gaat het dan ‘mis’? Volgens CBS-hoofeconoom Pieter Hein van Mulligen is dit deels cultureel bepaald. Van Mulligen: “Totdat er kinderen komen, dan besluiten veel vrouwen minder te gaan werken of helemaal te stoppen. Dit is deels cultureel bepaald en volgens sommige sociologen zelfs terug te voeren op de neutrale rol van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog: omdat de Nederlandse mannen niet naar het front gingen, hoefden vrouwen het werk niet over te nemen. Een andere, actuelere reden is dat de kinderopvang in Nederland minder goed geregeld is en relatief duur. Zeker vergeleken met andere Europese landen. En zolang mannen hier gemiddeld meer verdienen dan vrouwen, verlaten vrouwen eerder de arbeidsmarkt als er gezinsuitbreiding komt.”

In een reactie op het nieuwe CBS-onderzoek zegt Van Mulligen: “We zien in topfuncties waar mensen fulltime werken, een ononderbroken carrière en meer ervaring hebben, dat het aandeel vrouwen gelijk is aan het aandeel mannen Ik denk dat vrouwen in dat geval binnen een generatie zelfs iets zullen voorlopen op de mannen.”

Bron: CBS, AD, 22 november 2018 

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie