‘Moderne werkenden’ verenigen zich in de Werkvereniging

tevredenheid

Waar traditionele vakbonden hun ledenaantallen al jaren zien afnemen groeit het ledenaantal van de Werkvereniging stapsgewijs. Binnen de Werkvereniging verenigen zelfstandig ondernemers, flexkrachten, gedetacheerden en meer ‘moderne werkenden’ zich in een ‘moderne vakbond’.

 

Wat is de Werkvereniging?

De Werkvereniging is een belangenplatform voor zelfstandig ondernemers, flexkrachten, gedetacheerden en meer ‘moderne werkenden’. Het platform heeft zich als missie gesteld deze groepen te ‘verenigen en door zich actief in te zetten voor een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken.’ Zo valt te lezen op de website van het belangenplatform.

 

Hoeveel leden heeft de Werkvereniging?

In een recent bericht van het AD wordt gemeld dat de Werkvereniging 550 betalende leden heeft. Daarnaast zijn er bij het belangenplatform meerdere organisaties aangesloten, zoals SharePeople. Laatstgenoemde heeft op zijn beurt ruim 1600 leden. Andere voorbeelden zijn pensioenaanbieder BrightPensioen, werkplekverhuurder Seats2meet en brancheorganisatie voor zzp in de zorg SoloPartners.

Deze aantallen staan in schril contrast met bijvoorbeeld de één miljoen leden van vakbond FNV.

 

Wie heeft de Werkverenging opgericht?

Roos Wouters is één van de drie aanjagers van de Werkvereniging. Samen met Saskia Nijs en Carsten Lund Thomsen vormen zij de drie aanjagers. Daarnaast is er een groep opjutters die zich inzet voor de belangen van ‘moderne werkenden’. Wouters verklaart haar beweegredenen: “Moderne werkenden willen niet meer tegengewerkt worden vanuit oude inzichten. Ze willen een stem in de politiek. Wij komen voor ze op. En we dragen oplossingen aan.”

 

Flexibele arbeid is de toekomst

Met de aankomende Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt vast minder vast en flex minder flexibel. Wouters stelt daarentegen dat de Nederlandse overheid te weinig aandacht schenkt aan de ‘moderne werkenden’. Daarnaast stelt Wouters dat de overheid probeert het aantal zzp’ers te verminderen. “Dat is niet meer van deze tijd, mensen willen nu eenmaal op andere manieren werken. Het beleid is niet stimulerend voor de werkenden en niet voor de economie. Werkenden willen meer regie, niet meer regels en beperkingen. Wij moderne werkenden willen niet langer genegeerd worden.”

Ook TNO-onderzoekers stellen dat de overheid zich anders zou kunnen opstellen richting flexibel werken. TNO-onderzoekster Sarike Verbiest schrijft in een aanbevelingsbrief aan Commissie Regulering van werk het volgende: “De afgelopen twintig jaar heeft een opeenstapeling van regelgeving rond arbeid plaatsgevonden. De opdracht voor de commissie Regulering van werk is het doorbreken van deze stapeling van regelgeving en te komen tot daadwerkelijke vernieuwing. Veel nieuwe regels zijn gericht op het ontmoedigen van flexibele arbeid. Dat moet je niet doen. Wij adviseren de overheid een nieuw perspectief op werk. Bedrijven zouden moeten zorgen voor goede banen voor alle werkenden, vast én flex.”

 

Bron: RTLZ, 6 november 2019

 

“Commissie Regulering van werk moet verder kijken dan wet- en regelgeving.”

Passen de regels die gelden rondom het verrichten van werk nog bij de manier waarop we werken, nu en in de toekomst? Een terechte vraag waarnaar de Commissie Regulering van werk, onder leiding van Hans Borstlap, momenteel onderzoek doet. Dit doet zij niet alleen; aan de oproep van de commissie om een position paper in te sturen, wordt ruimschoots gehoor gegeven. Wij vroegen arbeidssocioloog Fabian Dekker naar zijn position en wat er volgens hem moet gebeuren. Lees het hele artikel in P.zine.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie