Miljoenennota en Rijksbegroting 2022 - Pay for People
Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis
Prinsjesdag 2021

Miljoenennota en Rijksbegroting 2022

Gepubliceerd door: Tim Staps Content Marketeer
Geplaatst op 22 september 2021
Leestijd
Wat gaat er veranderen?

We kijken terug op een sobere Prinsjesdag; geen rijtoer en geen balkonscène. En de Miljoenennota, was die al even sober? Gemiddeld gaan we er komend jaar een klein beetje op vooruit. Naar verwachting zal de koopkracht gemiddeld 0,1 procent stijgen. Zeker weten doen we het niet, want over een deel van de belastingplannen moet nog gestemd worden. Wat gaat er veranderen? We nemen vast een voorschot op de belangrijkste wijzigingen rond werk en inkomen.  

Vrije ruimte WKR

Het kabinet legt in het Belastingplan 2022 de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) definitief vast voor het jaar 2021. De vrije ruimte stijgt van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Deze verruiming stond in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en liep vooruit op de wetswijziging die nu in het Belastingplan 2022 is opgenomen. De Tweede en Eerste Kamer moeten hiermee dus nog instemmen. Voor 2022 zijn er geen aanpassingen voorgesteld en geldt dus weer 1,7%.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding

De 128-dagenregeling die werkgevers kunnen toepassen voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt in het Belastingplan 2022 aangepast. Deze geldt voortaan pro rata. Het kabinet stelt voor om de 128-dagenregeling pro rata toe te gaan passen als structureel (gedeeltelijk) wordt thuisgewerkt. De bestaande regeling waarbij een werknemer tenminste 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist, wordt aangepast vanwege de introductie van de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Werkgevers mogen werknemers voor elke volledige of gedeeltelijke thuiswerkdag een onbelaste vergoeding geven van € 2.

STAP-budget

Het demissionair kabinet introduceert een subsidieregeling om mensen te stimuleren zich blijvend te ontwikkelen: Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP). In de Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tot 2027 ruim € 900 miljoen vrijgemaakt voor de regeling.  Het STAP-budget is een uitgavenregeling ter vervanging van de fiscale aftrek scholinguitgaven. Naar verwachting start de regeling per 1 maart 2022.

Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2022 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk naar 6,70%. Ook is de verwachte werknemersbijdrage ZVW voor 2022 bekend. Voor sommige werknemers hoeft de werkgever geen werkgeversheffing te betalen, zoals voor ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De werknemer draait in dat geval zelf op voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Ook deze werknemersbijdrage daalt per 2022 en gaat van 5,75% naar 5,45% van het brutoloon. Net als voor de werkgeversheffing geldt ook voor de werknemersbijdrage het maximumbijdrageloon.

Heffingskorting

De meeste heffingskortingen gaan het komende jaar omhoog, zo blijkt uit het Belastingplan 2022 dat gepresenteerd is op Prinsjesdag. De maximale algemene heffingskorting komt daardoor in 2022 uit op € 2.874. Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting.

Sociale premies en WW-premies

De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan per 2022 omlaag. Ook moeten werkgevers weer de lage Awf-premie herzien als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt. Ook de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2022 zijn bekend.Het blijkt dat de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt, maar de Awf-premie daalt. Ook geldt er straks een gedifferentieerde Aof-premie. Nog niet alle premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn definitief.

De volledige Rijksbegroting 2022 lees je op de website van de Rijksoverheid

Bronnen: Rijksoverheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Financiën, Salarisrendement, Nu.nl

 

Whitepaper Kansen zien en (be)grijpen
whitepaper

Kansen zien en (be)grijpen

Aanknopingspunten voor uitzendondernemers in een snel veranderende markt, met informatie en expertinterviews van:

  • Ton Sluiter (Manager Data & Innovatie bij Intelligence Group): ‘Digitalisering heeft altijd voordelen’
  • Visie van Dr. Job Hoogendoorn, Partner bij ERBS – Erasmus Research & Business Support over werving en selectie: ‘De intermediair van vandaag is de HR-partner van morgen’
  • Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen: ‘Scholing en ontwikkeling zijn de oplossing om de arbeidsmarkt weer in balans te krijgen.’
Open whitepaper