Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis

Kabinet werkt aan verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus

Het kabinet zal een verplicht certificeringsstelsel inrichten om malafide uitzendbureaus aan te pakken, die de regels omzeilen en misbruik maken van kwetsbare mensen waaronder veel arbeidsmigranten. Hier wordt structureel €10,5 miljoen voor uitgetrokken, naar verwachting zal de certificeringsplicht vanaf 2025 gaan gelden.

Gepubliceerd door: Pay for People
Geplaatst op 4 augustus 2022
Leestijd

In een brief aan de Tweede Kamer op 5 juli j.l. schrijft minister Karien van Gennip dat arbeidsmigranten worden behandeld als tweederangsburger: “Te veel uitzendbureaus zorgen niet goed voor hun personeel en laten ze slapen en werken in slechte omstandigheden. Dat is onacceptabel. Mensen die hier komen werken, hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden, net als u en ik.” Volgens van Gennip draagt een certificeringsstelsel bij aan een betere positie van arbeidsmigranten én een gelijk speelveld voor de uitzendsector. Onder andere door ervoor te zorgen dat partijen die zich niet aan de regels houden van de markt worden geweerd.

Hoe kom je in aanmerking voor zo’n certificaat?

Een uitzendbureau moet laten aantonen dat het zich aan de regels houdt. Uitzendbureaus zullen periodiek worden gecontroleerd, op onder andere betaling van het juiste loon en het doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), er dient een waarborgsom te worden voltooid van € 100.000 en de intermediair wordt verplicht om gecertificeerde huisvesting aan te bieden. Wanneer een uitzendbureau eenmaal zijn certificaat verliest, dan mag het niet meer op de markt opereren.

 

Wie voert het uit?

Voor de uitwerking van het certificieringsstelsel heeft het kabinet nauw samengewerkt met de Stichting van de Arbeid en de uitzendbranche. Het stelsel wordt publiek-privaat, waarbij de sociale partners een rol zullen krijgen in de uitvoering er van. De Nederlands Arbeidsinspectie zal toezien op de naleving van de certificeringsplicht.

 

Bron: Rijksoverheid

Whitepaper Kansen zien en (be)grijpen
whitepaper

Kansen zien en (be)grijpen

Aanknopingspunten voor uitzendondernemers in een snel veranderende markt, met informatie en expertinterviews van:

  • Ton Sluiter (Manager Data & Innovatie bij Intelligence Group): ‘Digitalisering heeft altijd voordelen’
  • Visie van Dr. Job Hoogendoorn, Partner bij ERBS – Erasmus Research & Business Support over werving en selectie: ‘De intermediair van vandaag is de HR-partner van morgen’
  • Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen: ‘Scholing en ontwikkeling zijn de oplossing om de arbeidsmarkt weer in balans te krijgen.’
Open whitepaper