Kabinet treft maatregelen voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

vrouw op de arbeidsmarkt

Zowel de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid (WRR) als de commissie-Regulering van Werk zijn begin dit jaar gekomen met zwaarwegende rapporten over de toekomst van de arbeidsmarkt. Het kabinet deelt de hoofdlijnen van de analyse van beide rapporten. Ook voelt het kabinet zich door de rapporten ondersteund in de ingeslagen richting deze kabinetsperiode. Maar een nieuwe toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt een lange adem, zo schrijven de minister en staatssecretaris woensdag 11 november aan de Tweede Kamer

 

Maatregelen uitwerken

Het kabinet treft de komende maanden voorbereidingen zodat een nieuw kabinet de aanbevelingen verder ter hand kan nemen. Minister Koolmees en staatssecretaris Van ‘t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten vast verschillende mogelijkheden uitwerken die bij de formatie gebruikt kunnen worden.  Zo bekijkt het ministerie onder meer hoe vaak mensen eigenlijk ergens werken, terwijl degene voor wie ze werken niet hun baas is. Daarnaast komt er een onderzoek naar platforms. Het kabinet gaat uitwerken of het mogelijk is bemiddeling van arbeid via een platform in beginsel als loondienst aan te merken. Tenzij het platform kan bewijzen dat het werk mag laten uitvoeren door een zzp’er.

 

Verschil vast en flex

Ondanks de lage werkloosheid en de hoge arbeidsparticipatie in Nederland voor de coronacrisis, gingen ook duidelijk dingen niet op de arbeidsmarkt. Denk aan het grote verschil tussen vast- en vormen van flexibel werk. Ook wilde het kabinet weten of de manier waarop onze arbeidsmarkt en sociale zekerheid zijn ingericht toekomstbestendig zijn. Minister Koolmees vroeg daarom vorig jaar een advies aan de commissie-Regulering van Werk, onder leiding van Hans Borstlap. Dat advies verscheen afgelopen januari. Ook de WRR kwam in die maand met het advies ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’. Beide rapporten verschenen vlak voor de coronacrisis, die de urgentie van beide rapporten alleen maar groter heeft gemaakt. De manier waarop de economie nu geraakt wordt, legt de kwetsbaarheden van de huidige arbeidsmarkt bloot. Zoals de tweedeling die bestaat tussen werkenden die beschermd zijn en werkenden die vrijwel onbeschermd zijn.

 

Bron: Rijksoverheid, 11 november 2020

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie