Grip op goed werk: aanbevelingen van de WRR

nieuws-payforpeople-goed werk

Onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vragen om een andere blik op ‘goed’ werk. In het rapport Het betere werk geeft de WRR een aantal aanbevelingen om de kwaliteit van werk te verbeteren.

 

Goed werk door meer grip

In het rapport stelt de WRR dat ‘goed’ werk gebaseerd is op drie belangrijke condities:

 • Grip op geld. Door een betaalde baan ontstaat financiële zekerheid, zo wordt gesteld in het rapport.
 • Grip op het werk. Een baan geeft volgens de WRR een zekere vrijheid.
 • Grip op het leven. Door te werken is er naast de betaalde baan voldoende tijd voor het privéleven van de werknemer.

 

Op basis van de drie condities geeft de WRR een aantal aanbevelingen.

 

Aanbevelingen – Meer grip op geld:

 1. Voorkom oneerlijke concurrentie tussen werkenden met verschillende contractvormen.
 2. Ontwikkel een stelsel van contract-neutrale basisverzekeringen en voorzieningen voor alle burgers, een stelstel dat past bij de nieuwe wereld van werk.
 3. Vernieuw het actief arbeidsmarktbeleid, besteed meer aandacht aan persoonlijke begeleiding.
 4. Geef mensen met een uitkering en weinig kans op de arbeidsmarkt een ‘basisbaan’.

 

Aanbevelingen – Grip op het werk

 1. Ontwikkel een programmatische aanpak voor goed werkgeverschap binnen bedrijven en instellingen.
 2. Versterk de positie van werkenden binnen arbeidsorganisaties.

 

Aanbevelingen – Grip op het leven

 1. Schep meer mogelijkheden om mensen de keuze te laten hoeveel uren ze willen werken. Dit kan onder andere door goede kinderopvang en ouderenzorg te bieden en meer werken makkelijk afdwingbaar te maken.
 2. Zorg voor langdurige, collectief betaalde verlofregelingen voor zorg en geef meer zeggenschap over arbeidstijden.

 

Nieuwe focus: hoe werken we?

WRR-onderzoeker Monique Kremer stelt dat de focus jarenlang lag op méér werken, maar dat die focus anders ingesteld moet worden. Kremer zegt het volgende: “Meer mensen moesten een baan vinden en iedereen moest meer uren maken. Maar verschillende factoren hebben de arbeidsmarkt zo veranderd, dat we na moeten denken over hóe we eigenlijk werken.”

Godfried Engbersen vult zijn collega-onderzoeker aan: ”Het werk dat we doen geeft ons een doel in het leven, en helpt onze identiteit vormen. Werk geeft ons sociale aansluiting. Heb je geen werk, dan mis je voor een groot deel contact met de gemeenschap. Geen werk kunnen vinden is dus niet alleen vervelend omdat je geen salaris krijgt, maar ook omdat je zonder baan in een sociaal isolement kan komen.”

 

De basisbaan in plaats van uitkering

Volgens de onderzoekers sluit de basisbaan beter aan dan de huidige bijstandsuitkering. Kremer: ”Dat is iets anders dan de Melkertbaan van vroeger, die was erop gericht om mensen een opstap te geven naar de arbeidsmarkt. De basisbaan heeft dat niet als doel. Het gaat erom om mensen toch langdurig en stabiel werk te kunnen bieden, puur omdat werken beter is voor het welzijn.”

 

Bron: AD, 15 januari 2020

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie