Gespannen arbeidsmarkt in eerste kwartaal 2018

De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2018 verder opgelopen. Het aantal banen en vacatures nam toe, en het aantal werklozen daalde. Dat meldt het CBS op basis van de laatste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.

De afgelopen vier jaar steeg het aantal banen doorlopend. Kijkend naar banen van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd, kwamen er in totaal ruim 600.000 banen bij. In de uitzendbranche kwamen er de meeste banen bij: meer dan 40% van alle banen die ontstonden. In de uitzendbranche zijn nu 845 banen. Dat is 10% van alle banen van werknemers.

In het afgelopen kwartaal steeg het aantal banen in de uitzendbranche met 17.000. Sterker groeide het aantal banen in de bedrijfstakken handel, vervoer, horeca (+23.000) en dienstverlening (+21.000). Na de uitzendbranche namen de banen in de zorg (+5.000) en industrie (+3.000) het sterkst toe.

Vast werk groeit sterker dan flexibel werk

In heet eerste kwartaal van 2018 nam het aantal vaste werknemers naar verhouding meer toe dan het aantal flexibele werknemers. Dat is voor het eerst sinds 2009. In vergelijking met vorig jaar groeide het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie met 2,4%. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide met 2% ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel werknemers met een vast contract is nu 73,3%. Dat is net iets hoger dan een jaar geleden. Met name werkenden met een grote deeltijdbaan of voltijdbaan hebben een vast arbeidscontract gekregen.

Ondanks de toename van het aantal vaste banen, groeit ook het aantal flexibele banen nog steeds. Dat is met name onder jongeren het geval. Eind april 2018 liet het CBS nog weten dat het aandeel van flexwerkers in de groep werkenden tussen de 15 en de 25 jaar tussen 2003 en 2017 is opgelopen van 41% tot 68%.

Aantal vacatures neemt al 5 jaar onafgebroken toe

De spanning op de arbeidsmarkt neemt nu toe voor het tweede kwartaal op rij. Dat komt omdat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt. Daardoor wordt het lastiger om vacatures te vervullen.

Het aantal vacatures groeide de afgelopen jaren vrijwel onafgebroken. In het eerste kwartaal van 2018 kwamen er 8.000 openstaande vacatures bij. Daardoor zijn er inmiddels meer dan tweeënhalf keer zoveel vacatures dan in midden 2013. Toen kelderde het aantal vacatures naar 91.000. Aleen tussen 2006 en 2008 waren er meer vacatures dan nu. Destijds waren er 249.000 openstaande vacatures. Dat is 14.000 meer dan in het afgelopen kwartaal.

In de zakelijke dienstverlening kwamen er de meeste vacatures bij (+2.000). Het aantal openstaande vacatures is in deze sector daardoor opgelopen tot 45.000, een vijfde van het totaal. De bedrijfstakken vervoer en opslag, en handel volgen op de voet met een kleine 2.000.

Bron: CBS, FD, 15 mei 2018.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie