FNV: minimumuurloon naar 14 euro

nieuws-payforpeople-lage lonen

Vakbond FNV wil dat het minimumuurloon wordt verhoogd naar 14 euro. In de huidige situatie schommelt het minimumuurloon rondom de 9 euro, afhankelijk van het aantal uur wat staat voor een volledige werkweek. Zo verdient een werknemer die 36 uur werkt 10,36 euro bruto per uur, terwijl werknemers die 38 uur (9,82 euro)en 40 uur (9,33 euro) minder salaris ontvangen per uur. De FNV pleit voor een verhoging van het minimumuurloon naar 14 euro.

Minimumuurloon naar 14 euro

Zakaria Boufangacha, hoofdbestuurder FNV legt uit waarom de vakbond pleit van een minimumuurloon van 14 euro: “De afgelopen tien jaar is de Nederlandse economie flink gegroeid maar vooral werknemers met een laag inkomen zijn in koopkracht juist achtergebleven. Daarnaast is het aantal mensen dat rond het minimumloon verdient de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Het is nu een kwestie van politieke keuzes maken, van politieke wil. De keuze om met één draai aan de knop ervoor te zorgen dat grote groepen werkenden, die niet of nauwelijks rondkomen van hun inkomen en afhankelijk zijn van allerlei toeslagen, terwijl bedrijven prima verdienen, een eerlijker deel van de welvaart krijgen. Dat is goed voor deze mensen, goed voor de economie en goed voor een betere samenleving.”

 

Oproep gericht aan overheid

De hoogte van de Nederlandse lonen is geen nieuwe discussie. Eerder riep minister-president Mark Rutte het bedrijfsleven op de lonen te verhogen. Volgens Rutte is het aan het bedrijfsleven om de lonen te verhogen. Boufangacha: “Dat is natuurlijk onzin, want het is juist de overheid die de hoogte van het Wettelijk Minimumloon (WML) vaststelt. Bovendien heeft de overheid in het verleden vaker ingegrepen om het WML te verlagen. Het wordt hoog tijd om eens in te grijpen voor een verhoging. Zowel premier Rutte als DNB-directeur Klaas Knot riepen de afgelopen tijd op tot hogere lonen, aangezien bedrijven torenhoge winsten maken. Wij roepen Rutte dan ook op om het goede voorbeeld te geven en het minimumloon te verhogen naar 14 euro. De koek moet eerlijker verdeeld worden!”

Bron: FNV, 1 juli 2019

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie