College voor de Rechten van de Mens kraakt kabinetsplan af

mensen met een handicapHet plan van kabinet-Rutte III omtrent de invoering van loondispensatie voor arbeidsgehandicapten wordt afgekraakt door het College voor de Rechten van de Mens. Volgens het mensenrechteninstituut worden arbeidsbeperkte werknemers onevenredig benadeeld door het plan.

Loondispensatie voor arbeidsgehandicapten

Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat arbeidsbeperkte werknemers door het plan zonder rechtvaardiging ongelijk behandeld worden en er financieel op achteruitgaan. Als het plan voor loondispensatie voor arbeidsgehandicapten daadwerkelijk wordt doorgevoerd zijn dan zijn financiële consequenties aan verbonden. Een voorbeeld hiervan is dat arbeidsbeperkte werknemers die vanuit de bijstand aan het werk gaan minder WW-rechten en minder pensioen opbouwen.

Reacties

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) stelt dat werken lonender wordt door de maatregel. Van Ark geeft aan dat extra gewerkte uren worden aangevuld met een hogere uitkering vanuit de gemeente. Hierdoor gaan volgens Van Ark de meeste arbeidsbeperkte werknemers met loondispensatie er juist op vooruit.

Dat een arbeidsbeperkte werknemer door de maatregel er juist op vooruit gaat wordt door het College voor de Rechten van de Mens gepareerd. Het college stelt: “In de Nederlandse samenleving zou juist de werkplek een plaats moeten zijn waar gelijkwaardigheid de norm is.” Daarnaast stelt het college dat de maatregel het gevoel van minderwaardigheid kan oproepen onder de groep arbeidsgehandicapten.

Bron: AD, 12 april 2018

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie