CBS: jonge moeders werken vaker door na geboorte eerste kind

uitbreiding ouderschapsverlof wieg

Jonge moeders blijven steeds vaker werken na de geboorte van hun eerste kind. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS vergeleek een groep van 64.000 heterostellen die in 2005 of in 2013 hun eerste kind kregen. Hieruit bleek dat het percentage van vrouwen dat stopt met werken na het krijgen van hun eerste kind is gedaald. In 2005 zei 7% van de vrouwen hun baan op, in 2013 stopte 4% van de vrouwen met werken.

 

Inkomen van jonge moeders

Ook het inkomen van jonge moeders was in 2013 gunstiger dan in 2005. Het CBS baseert dit op de bijdrage van de vrouw aan het gezinsinkomen van 2 jaar voor en na de geboorte van het eerste kind. Uit de cijfers bleek wel dat het inkomen van de jonge moeders in 2013 was afgenomen. Dat gezegd hebbende, het inkomen van jonge moeders nam in 2013 minder af dan in 2005. In zowel 2005 als in 2013 droeg de vrouw ruim 44% bij aan het gezamenlijke gezinsinkomen vóór de geboorte van het eerste kind. Na de geboorte van het eerste kind nam de bijdrage van de vrouw in 2013 af naar 38%, terwijl dit in 2005 afnam naar 33%.

Volgens CBS-hoofdeconoom heeft dit te maken met de trend dat vrouwen hoger opgeleid zijn, een financiële prikkel en een attitudeverandering. “Het is in lijn met het feit dat jonge vrouwen steeds beter opgeleid zijn en meer zijn gaan werken. Het is logisch dat je meer moet inleveren als je meer werkt en meer verdient. Dat zal vast een reden zijn waardoor het verschil beduidend kleiner is geworden. Je ziet ook dat het steeds normaler wordt dat vrouwen blijven werken ook na de geboorte van een kind.”

 

Rol van vader

Het aandeel wat vrouwen hebben aan het gezamenlijke gezinsinkomen kan volgens Van Mulligen alleen maar toenemen. Van Mulligen: “Al is er die bovengrens van 44 procent van het gezinsinkomen die al jaren stabiel is. Dat percentage kan alleen omhoog gaan doordat vrouwen al meer gaan verdienen vóór de geboorte van hun eerste kind, of als mannen minder gaan werken en meer zorgtaken op zich gaan nemen.”

Ruim 40% van alle vrouwen gaat minder werken of stopt volledig na de geboorte van hun eerste kind. In tegenstelling tot de vrouwen blijven mannen gemiddeld 40 uur per week werken. De vrouwen die een fulltimebaan hebben of een grote parttimebaan stoppen minder snel met werken, aldus het CBS. Vrouwen die minder uren per week werken zijn volgens het CBS eerder geneigd te stoppen met werken.

Bron: AD, 22 januari 2019

 

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen: ‘Vrouwen hebben op jongere leeftijd betere banen’

Vrouwen behoren vaker dan mannen tot de niet-beroepsbevolking. De reden hiervoor is dat zij vaker zorgtaken op zich nemen in het gezin of het huishouden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Is Nederland echt zo traditioneel? We vroegen het Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie