Bussemaker: Nederlandse vrouw werkt, maar voornamelijk in deeltijd

“Veel vrouwen werken in Nederland, daarmee staan we zelfs aan de top van Europa. Maar ze hebben hoofdzakelijk deeltijdbanen.’’ Aldus Jet Bussemaker tijdens de Annie Romein-Verschoorlezing. Bussemaker ging in haar lezing in op de economische zelfstandigheid van vrouwen in Nederland. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vrouwen stapsgewijs meer zijn gaan verdienen dan hun partner. Althans, in 2016 had 17% van de Nederlandse gezinnen een vrouwelijke kostwinnaar. In tegenstelling tot 2011 toen 11% een vrouwelijke kostwinnaar had.

Nederlandse vrouw werkt in deeltijd

Bussemaker: “Ik heb niets tegen deeltijdbanen. Ik vind het zelfs een groot goed dat wij in Nederland hebben. Het kan individueel een goede keuze zijn om deeltijd te gaan werken.’’ Anders dan de vrouwelijke kostwinnaar hebben de meeste vrouwen een deeltijdbaan. Volgens Bussemaker werken ze in dergelijke banen te weinig uren om economisch zelfstandig te kunnen zijn. Ook stelt de oud-minister dat vrouwen hierdoor weinig doorgroeimogelijkheden worden aangeboden. Een quotum voor een meer gebalanceerde man-vrouw-verhouding in topposities lijkt hierdoor haast onmogelijk te worden.

Betere opleiding maar toch is man kostwinnaar

Ondanks dat vrouwen hoger opgeleid zijn dan hun mannelijke collega’s weten zij voor zichzelf geen betere positie op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Het leeuwendeel van de Nederlandse huishoudens leeft naar de standaard gezinsverdeling waarin de man kostwinnaar is en de vrouw voor het huishouden en kinderen zorgt. In deze verdeling werkt de man vier of vijf dagen per week, terwijl de vrouw in deeltijd vaak maar één of twee dagen werkt.

Bussemaker zegt begrip te hebben voor deze keuze, maar roept werkgevers tegelijkertijd op meer werken mogelijk te maken. Vooral als de kinderen de leerplichtige leeftijd hebben bereikt en de vrouw weer meer wil gaan werken. Daarnaast werken ook vrouwen zonder kinderen vaak in deeltijd. Zo blijkt uit het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat jonge vrouwen sowieso vaker een deeltijdbaan verkiezen boven een voltijdbaan. Bussemaker herkent hierin dat de vrouwelijke deeltijdwerker de norm is geworden. Volgens Bussemaker is de deeltijdnorm deels gestuurd door wispelturig beleid van de Nederlandse overheid. Zo stelt de oud-minister dat de overheid in de afgelopen 30 jaar te weinig zekerheid heeft geschapen wat betreft verlofregelingen en kinderopvang.

Partnerverlof eerste aanzet voor andere keuzes

Minister Koolmees van Sociale Zaken introduceerde eerder dit jaar het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Kabinet-Rutte III wil met de nieuwe wet bijdragen aan een normalisering van de zorgende vader en de werkende moeder. Ook wordt partnerverlof in 2019 uitgebreid van twee naar vijf volledig betaalde verlofdagen. Vanaf 2020 kunnen partners dit uitbreiden met vijf extra weken gedeeltelijk betaald verlof. Hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe van de Universiteit Utrecht is tevreden met de uitbreiding. “Want dan verander je omstandigheden waaronder mensen keuzes maken. Je zou kunnen zeggen dat vrouwen meer keuzes hebben in de verdeling van werk en zorg dan mannen. Het is voor mannen misschien nog wel lastiger om een stap terug te zetten, dan voor vrouwen om meer te gaan werken.”

Bron: Leidsch Dagblad, 8 maart 2018 – Trouw, 9 maart 2018

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie