Kennisbank

FAQ Coronavirus voor flexkrachten

Het coronavirus raakt ondernemend Nederland hard. Veel bedrijven zien hun omzet teruglopen en zetten noodgedwongen minder medewerkers in. Wat betekent het coronavirus voor u als flexkracht? Wanneer heeft u recht op loondoorbetaling? Lees hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen, in onze FAQ Coronavirus voor flexkrachten.

Let op: Deze FAQ Coronavirus voor flexkrachten houden wij dagelijks up-to-date. Zodra wij merken dat meerdere flexkrachten vragen hebben over een specifiek onderwerp, dan voegen wij deze vraag met antwoord toe aan deze FAQ.

FAQ Corona virus for flex workers (click here for English).

 

FAQ Coronavirus voor flexkrachten

 

1. Heb ik recht op loon als ik niet of minder kan werken door het coronavirus?

Dit hangt af van de precieze oorzaak van het niet kunnen werken. Daarom splitsen we dit antwoord op in tweeën.

  1. U kunt niet werken omdat u besmet bent met het coronavirus. Dan gelden dezelfde regels als wanneer u vanwege een andere ziekte niet kan werken. U behoudt uw recht op loondoorbetaling van 90% in het eerste jaar (dit percentage is conform de NBBU-cao). De reguliere ziekteregeling voor flexkrachten is hier van toepassing.
  2. U kunt niet of minder werken door een oorzaak anders dan ziekte (u moet bijvoorbeeld uit voorzorg in quarantaine, er is minder werk of zit thuis door bedrijfssluiting). In het algemeen geldt in deze situatie: afhankelijk van uw contractvorm heeft u recht op loondoorbetaling, tenzij de oorzaak van het niet werken uw eigen schuld is. Als u gedwongen thuis moet zitten (bijvoorbeeld omdat u uit voorzorg in quarantaine moet of vanwege bedrijfssluiting), dan bent u (nog) niet ziek, maar behoudt u het recht op loondoorbetaling (indien er vaste uren zijn opgenomen in uw contract) omdat de oorzaak niet voor uw rekening en risico komt.
2. Ik zit verplicht in quarantaine op advies van het RIVM. Heb ik recht op loon?

Ja, als het om een verplichte quarantaine gaat, heeft u afhankelijk van uw contractvorm recht op loondoorbetaling. U kunt uw contract terugvinden in Pay4me onder het kopje Overig-Mijn gegevens- Contracten.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen van het RIVM (Nederlands / Engels) aan en de informatie van de Rijksoverheid.

3. Hoe lang krijg ik doorbetaald?

Hoe lang wij uw loon doorbetalen, hangt af van het type contract dat u hebt. Als de loondoorbetaling stopt, valt u niet in een gat. Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij het UWV. U kunt uw contract terugvinden in Pay4me onder het kopje ‘Overig-Mijn gegevens-Contracten’.

4. Mijn opdrachtgever wil mij door het coronavirus niet meer inzetten. En nu?

Uw opdrachtgever kan altijd besluiten om u niet meer in te zetten, maar het is afhankelijk van uw contract of ook de loondoorbetaling stopt. Als de loondoorbetaling stopt, valt u niet in een gat. Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij het UWV.

5. Hoe zit het met werktijdverkorting (deeltijd-WW), de NOW-regeling en de TOFA-regeling? (UPDATE! NOW 2.0 en TOFA)!

Vanwege de coronacrisis is de werktijdverkorting komen te vervallen. De overheid komt ondernemers tegemoet met diverse andere regelingen, waaronder de NOW-regeling (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid). De NOW-regeling ging in eerste instantie om de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (NOW 1.0) en is inmiddels verlengd met de periode van 1 juni tot en met 30 september (NOW 2.0).

 

Via de NOW-regeling kunnen werkgevers die als gevolg van het coronavirus substantieel minder omzet draaien, een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Deze tegemoetkoming geldt ook voor de loonkosten van flexkrachten. De overheid berekent de hoogte van de tegemoetkoming in loonkosten van medewerkers op basis van de omzetdaling van hun werkgever. Wij zijn jouw juridisch werkgever en ontvangen een compensatie voor alle flexkrachten die via ons zijn ingezet, gebaseerd op de omzetdaling van ons moederbedrijf Brisker Group. Wij voeren de NOW-regeling (NOW 1.0 en NOW 2.0) voor onze klanten uit met een corona-leegloopurenregeling. Als jij en je opdrachtgever hiervoor in aanmerking komen, informeren wij jouw opdrachtgever hierover.

 

Wanneer horen mijn opdrachtgever en ik of wij in aanmerking komen voor de NOW-regeling?

We hebben jouw opdrachtgever over onze uitvoering van de NOW-regeling geïnformeerd. Als er voor jou als flexkracht een rol is weggelegd in dit proces, heb je hierover een e-mail van ons ontvangen.

 

Kan ik aanspraak maken op de NOW?

Zelf kun je geen aanspraak maken op de NOW, het is een regeling voor werkgevers. Werkgevers kunnen sowieso een aanvraag doen voor medewerkers waarvoor ze een loondoorbetalingsplicht hebben; dus in ieder geval wanneer jij een minimumaantal uren of een vast aantal uren in je contract hebt staan. Voor die uren kan de werkgever looncompensatie aanvragen.

 

Hoe zit het als ik gemiddeld meer uren heb gewerkt dan in mijn contract staat?

Je hebt recht op doorbetaling van het minimumaantal uren of het vaste aantal uren wat in je contract is vastgelegd. Die uren krijg je doorbetaald tot het einde van je contract.

 

Kan ik niet beter een WW-uitkering aanvragen in plaats van wachten op de NOW-tegemoetkoming?

Wachten op de NOW-tegemoetkoming hoef je sowieso niet. Als je een contract met een vast of minimumaantal uren hebt, worden die uren gewoon aan je uitbetaald tot het einde van je contract. De eventuele NOW-compensatie is iets voor jouw werkgever. Als jij geen contract meer hebt (bijvoorbeeld omdat je opdrachtgever de samenwerking heeft stopgezet of omdat je oproepcontract is afgesloten), dan kun je een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

 

Hoe zit het met de TOFA-regeling?

De TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten) is een nieuwe regeling om flexkrachten te compenseren die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten meer hebben. Wij (als jouw juridisch werkgever) en jouw opdrachtgever spelen hierin geen rol. Je kunt zelf aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij het UWV. De regeling werd 22 juni opengesteld. Let op: u kunt de tegemoetkoming TOFA niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is vanaf 27 juli 2020 gesloten.

6. Wat moet ik doen als ik vermoed dat ik het coronavirus heb?

U kunt het beste uw huisarts bellen. Indien u ziek bent, kunt u zich ziekmelden en volgt u dezelfde regels en procedure als wanneer u vanwege een andere ziekte niet kan werken.

Dit meldt u telefonisch voor 10.00 uur ’s morgens bij:

  • Pay for People,
  • bij het uitzendbureau en
  • bij uw opdrachtgever.

Pay for People is bereikbaar op 010-3132810. Wanneer de melding later dan 10.00 uur wordt doorgegeven, geldt de eerst volgende dag als eerste ziekte dag.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen van het RIVM (Nederlands / Engels) aan en de informatie van de Rijksoverheid.

7. Mag ik mij beroepen op kortdurend calamiteitenverlof als ik thuis moet blijven om kinderen te verzorgen?

Ja, daar mag u een beroep op doen, maar alleen voor korte duur. Bijvoorbeeld om onverwachts uw kind op te vangen omdat de kinderopvang plotseling sluit of omdat uw kind ziek is geworden. Uiteraard is het ook altijd een optie om in overleg reguliere verlofdagen op te nemen. De duur van het verlof wat u kunt opnemen, is afhankelijk van uw contract en uw opgebouwde reserveringen.

8. Kan mijn opdrachtgever mij verplichten om preventiemaatregelen op te volgen?

Dat kan. U bent verplicht om orders op te volgen die vallen in de categorie ‘redelijke instructies over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht met betrekking tot de goede orde in de onderneming’. Daaronder vallen hoogstwaarschijnlijk ook hygiëne-instructies om een coronabesmetting te voorkomen. Als u deze instructies niét opvolgt, kan uw opdrachtgever dus actie ondernemen.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen van het RIVM (Nederlands / Engels) aan en de informatie van de Rijksoverheid.

9. Ik wil niet werken omdat ik bang ben voor het coronavirus. Mag ik om deze reden weg blijven?

Als het werk geen enkele aanleiding geeft voor die angst, mag uw opdrachtgever u verplichten om te komen werken. Komt u niet, dan is sprake van werkweigering en mag uw loonbetaling worden stopgezet. Hiervoor ontvang u vooraf wel altijd een waarschuwing. In deze situatie is het misschien beter om verlofdagen op te nemen.

Bent u zelf bang om collega’s te besmetten? Als u daar goede redenen voor hebt, dan is het gegrond om thuis te blijven. Kijk in overleg met uw opdrachtgever naar een oplossing, bijvoorbeeld thuiswerken.

10. Mag mijn opdrachtgever preventief een gezondheidscheck bij mij uitvoeren om besmettingen op de werkvloer te voorkomen? UPDATE

Ja, dit is onder strikte voorwaarden toegestaan. Uw opdrachtgever mag zelf checken of u bijvoorbeeld koorts hebt. Uw temperatuur mag worden gemeten, maar uw temperatuur mag nergens worden geregistreerd. Als hij vermoedt dat u besmet bent, kan hij u wel naar huis sturen en u adviseren uw huisarts te bellen. Als vaststaat dat u besmet bent, mag uw opdrachtgever u wél de toegang ontzeggen.

11. Mag mijn opdrachtgever vragen naar mijn gezondheid?

Hiervoor gelden strenge privacyregels. Uw opdrachtgever mag vragen waar u op vakantie bent geweest. Hij mag ook vragen of u gezondheidsklachten hebt. U hoeft hier echter niet op te antwoorden. Als u dat wel doet, mag uw opdrachtgever dit nergens documenteren. Dit geldt ook voor ons als uw juridisch werkgever.

12. Mag ik op vakantie naar een gebied wat als oranje is aangeduid? Heb ik dan recht op loon als ik bij thuiskomst in de dringend geadviseerde quarantaine ga? (UPDATE)

Mag ik op vakantie naar een gebied wat als oranje is aangeduid? Heb ik dan recht op loon als ik bij thuiskomst in de dringend geadviseerde quarantaine ga?
Als uw vakantiebestemming al voor uw reis is aangeduid als oranje geldt een negatief reisadvies. Besluit u dan toch om (tegen het advies in) af te reizen naar oranje gebied? Houd dan rekening met het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. U heeft in dit geval geen recht op (verplichte) loondoorbetaling (indien van toepassing) en u moet dan (onbetaald) verlof opnemen, tenzij u uw werk (in overleg met uw opdrachtgever) vanuit huis kunt doen.

Op deze website vindt u de actuele reisadviezen per land.

 

Andere vraag over de gevolgen van het coronavirus voor flexkrachten

Staat uw vraag niet in onze FAQ Coronavirus en heeft u een andere vraag? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.