Persbericht – Pay for People Group ‘Accent op verbinden’

Dennis Luyten - CEO & co-owner

Rotterdam 6 maart 2017 – 2016 was een goed jaar voor Pay for People Group. Op vele fronten sloten we het jaar succesvol af. We zagen onze omzet stijgen tot boven de 200 miljoen, het aantal klanten groeien en we waren werkgever voor meer werknemers dan ooit. Ook voor 2017 verwachten wij de stijgende lijn door te kunnen zetten en ligt het accent op het verbinden van onze verschillende rollen als dienstverlener, kennispartner en werkgever.

Even voorstellen: Pay for People Group

Sinds het Rotterdamse Pay for People in het voorjaar van 2016 Holland Payroll (Heerenveen) en Smart Services (Amsterdam) overnam, is Pay for People Group een feit. Onder gezamenlijke vlag vormen de drie – met behoud van eigen identiteit – een uniek platform voor payrolling in het algemeen en backofficedienstverlening in het bijzonder. Met speciaal in eigen beheer ontwikkelde software, bedienen zij elk een specifiek deel van de markt. Pay for People is gespecialiseerd in dienstverlening aan intermediairs, Holland Payroll focust zich op corporates (grootbedrijf) en kennismigranten en Smart Services richt zich vooral op freelancers, mkb- en horecabedrijven. Pay for People Group vervult zo, als specialist in flexibele arbeid, een belangrijke ondersteunende rol als dienstverlener en kennispartner voor een steeds bredere doelgroep, waar efficiënte processen en serieus werkgeverschap essentieel zijn.

2016: Een terugblik

Met een flinke investering in kennis en expertise, stond 2016 voor Pay for People Group in het teken van ontwikkeling. De toegenomen schaalgrootte bracht volop kansen in nieuwe segmenten en heeft geresulteerd in een verdere uitbreiding van de klantenkring en versterking van de marktpositie. Zo bedienden we afgelopen jaar meer dan 350 intermediairs, 650 freelancers/zzp’ers, 625 mkb- en horecabedrijven en 110 grootbedrijven. En, we namen ook nog eens 12.150 werknemers onder onze hoede waarvan bijna 200 kennismigranten. Met in eigen beheer ontwikkelde software is Pay for People Group een unieke speler in de branche én in staat om de flexibiliteit te bieden waar de markt om vraagt.

2017: Een vooruitblik

In 2017 legt Pay for People Group het accent op verbinden. Intensieve samenwerking vraagt om verbinding van onze labels onderling en onze verschillende rollen als dienstverlener, kennispartner en werkgever. En natuurlijk richten wij ons nog meer op de verbinding van de behoeften van klanten met de functionaliteiten van ons softwareplatform. Het wordt steeds belangrijker dat ontwikkelaar en gebruiker naast elkaar zitten en samen processen efficiënt inrichten.

Samen verder bouwen aan een onafhankelijk payrollplatform

“Payrollondernemingen die voor onderdelen van het verloningsproces – geheel of gedeeltelijk – samenwerken met externe softwareleveranciers, missen vaak de efficiëntieslag die wij met onze eigen software wél kunnen maken. Bovendien maakt de afhankelijkheid van derden je onderneming kwetsbaar.

Pay for People Group staat dan ook open voor ondernemers die op zoek zijn naar de flexibiliteit om zélf aan de knoppen te draaien. We verbinden graag meer labels aan ons platform zodat we gezamenlijk verder bouwen aan een slim, efficiënt, flexibel en vooral onafhankelijk payrollplatform dat het werkgeverschap serieus neemt. Wij zullen blijven investeren in de optimalisatie van processen, de ontwikkeling van collega’s en onze klanten.” – Dennis Luyten, CEO Pay for People Group.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie