Vaste contactpersoon
Gratis kennisevents
24/7 toegang tot software
Gratis opleidingen
Specialisten in huis
Fightclub P of P 49423173511

Kansen zien en (be)grijpen

Toekomst uitzendbranche zal in handen blijven van kleine en middelgrote bureaus

Aanknopingspunten voor de toekomstige uitzendbranche

De tijd dat grote uitzendbureaus de markt domineerden lijkt voorbij. Effecten van economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben de kaarten flink geschud en vooral kleinere en middelgrote uitzendbureaus hebben een goede hand gekregen. De toekomst van de uitzendbranche ligt in handen van middelgrote en kleine uitzendbureaus. Als zij tenminste de kansen (blijven) zien die er liggen en deze (be)grijpen. Onze nieuwe whitepaper geeft richting en biedt aanknopingspunten in een snelveranderende markt vol kansen.

Gepubliceerd door: Dennis Luyten CCO & Co-owner
Geplaatst op 14 januari 2021
Leestijd
Vinden van de juiste match

Goed personeel

De uitzendbranche is een even complexe als hybride markt. Veel spelers blijven verschillende diensten aanbieden: uitzenden, werving & selectie, detacheren, zzp-bemiddeling en payrolling. De effecten van alle economische ontwikkelingen zijn dan ook op verschillende manieren merkbaar binnen de branche. Opvallend is wel dat generieke grote uitzendorganisaties het momenteel moeilijker hebben dan bureaus in het middensegment. Reden hiervoor is dat grote uitzendbureaus voor een aantal grote bedrijven werken en voor hen de flexibele schil beheren. Bij economische tegenslag neemt de behoefte aan flexibiliteit steeds verder af en wordt de flexschil als eerste afgebouwd. Hierdoor lopen de inkomsten van grote uitzenders terug. Kleinere en middelgrote uitzendbureaus moeten het juist níet hebben van zo veel mogelijk plaatsingen. Zij baseren hun dienstverlening graag op de specifieke wensen en behoeften van hun klanten en zijn daardoor bijvoorbeeld minder kwetsbaar in tijden van crisis. Kleinere uitzendbureaus kennen hun opdrachtgevers/inleners en kandidaten goed en focussen bijvoorbeeld vooral op het vinden van de juiste match. Met de aanhoudende schaarste van goed personeel zal de vraag naar geschikte mensen blijven. Al dan niet voor een vaste aanstelling, ingegeven door nieuwe wet- en regelgeving. Hiervan zullen vooral de kleine en middelgrote uitzendbureaus profiteren en zullen zij vanaf komend jaar verdere groei realiseren.

 

Open whitepaper

Drie belangrijke aanknopingspunten

Kleine en middelgrote uitzendbureaus gaan, ondanks krimp van de economie in het nieuwe jaar, een goede toekomst tegemoet. Als zij tenminste oog hebben voor de kansen die er liggen en deze (be)grijpen. In de whitepaper ‘Kansen zien en (be)grijpen – Aanknopingspunten voor uitzendondernemers in een snelveranderende markt’, beschrijven wij de drie belangrijkste ontwikkelingen in de uitzendbranche en hoe intermediairs groei kunnen realiseren. Het gaat achtereenvolgens om: verdergaande digitalisering, werving en selectie en ontwikkeling en scholing. Trends en cijfers, afgewisseld met de visie van een aantal vooraanstaande arbeidsmarktexperts en ervaringen van klanten van Pay for People, maken onze whitepaper tot een waardevol document voor uitzendondernemers in alle lagen van het middensegment.

#1

Digitalisering

Nieuwe technologie en nieuwe wetgeving

Maak gebruik van nieuwe technologieën zoals algoritmen en biedt opdrachtgevers en uitzendkrachten extra gemak. In de whitepaper gaan wij bijvoorbeeld in een aantal artikelen dieper in op nieuwe wetgeving die je als uitzendbureau moet volgen in de uitzendbranche en daarbuiten. De invloed van bijvoorbeeld Wet arbeidsmarkt in balans was snel groot op de groei van de flexibele schil gedurende het afgelopen jaar. Om het komende jaar verder mee te groeien met het verwachte herstel is het belangrijk die kans steeds te pakken, zodat je bedrijf zich verder kan ontwikkelen. Alleen dàn hoef je je minder zorgen te maken of je werknemers kunnen blijven werken of dat zij op zoek kunnen gaan naar ander werk.

 

Transformeer naar een hybride HR-dienstverlener

Investeer in digitalisering, data-analyse, excellente uitvoering en het creëren van meerwaarde voor bedrijven, werknemers en uitzendkrachten. De spelers die wel blijven, blijken steeds de uitzendbureaus die kunnen transformeren tot hybride data- en technologiegedreven HR-dienstverleners in de uitzendbranche.

 

Digitale veiligheid wordt nog belangrijker

Neem geen risico’s met digitale veiligheid, volg steeds de wet en investeer in het alert en bewust maken van personeel. Ook hierbij geldt dit niet specifiek binnen de uitzendbranche, maar ook daarbuiten.

#2

Werving en selectie

Schaarste als kans

De schaarste op de arbeidsmarkt houdt voorlopig nog aan en het aannemen van goede mensen kost nu eenmaal veel tijd. Tijd die klanten vaak niet hebben en jij wel. Denk in mogelijkheden en neem bedrijven werk uit handen, ook als het gaat om vast personeel.

 

Gebruik je kennis en vergroot je rol als adviseur

Gebruik je kennis van de uitzendbranche en de arbeidsmarkt als geheel om klanten te adviseren bij de inzet van mens en kapitaal. Via deze weg vergroot je je rol als gesprekspartner voor opdrachtgevers en kandidaten.

 

Blijf in contact en bied een toekomstperspectief

Houd je kandidatenbestand scherp in de gaten en investeer in het contact met kandidaten en werkgevers zodat je altijd kunt voldoen aan de actuele vraag.

#3

Ontwikkeling en scholing

Investeer in verrijking

De toekomst van werk en werknemers ligt nog steeds in werk, niet per se in banen. Denk niet in cv’s maar in vaardigheden van je werknemers en investeer in het verrijken van de profielen van kandidaten.

 

Potentie herkennen en doorontwikkelen

Intermediairs zijn experts in het herkennen van potentie in werknemers én in de gelegenheid om te investeren in talent dat werkgevers (nog) niet erkennen.

 

Goede scholing leidt tot goed werkgeverschap

Verzeker en versterk je marktpositie als uitzendbureau door alleen goedgeschoolde, gezonde en vitale uitzendkrachten in portefeuille te hebben. Investeer in goed werkgeverschap en zie het als een kans om mensen snel aan je te binden.

Whitepaper Kansen zien en (be)grijpen
whitepaper

Kansen zien en (be)grijpen

Aanknopingspunten voor uitzendondernemers in een snel veranderende markt, met informatie en expertinterviews van:

  • Ton Sluiter (Manager Data & Innovatie bij Intelligence Group): ‘Digitalisering heeft altijd voordelen’
  • Visie van Dr. Job Hoogendoorn, Partner bij ERBS – Erasmus Research & Business Support over werving en selectie: ‘De intermediair van vandaag is de HR-partner van morgen’
  • Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen: ‘Scholing en ontwikkeling zijn de oplossing om de arbeidsmarkt weer in balans te krijgen.’
Open whitepaper